15 december 2017 -gemeentenieuws-

In Nederland wonen mensen vaak dicht op elkaar. Dat kan wel eens tot irritaties leiden. Bijvoorbeeld over harde muziek, (overhangend) groen van de buren of door het gedrag van huisdieren.

Soms lopen irritaties zo hoog op, dat een redelijk gesprek tussen de buren niet meer mogelijk is. Buurtbemiddelaars inzetten kan dan helpen. Contour De Twern zoekt buurtbemiddelaars. Hieronder lees je daar meer over.

Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers, die hiervoor de basiscursus Buurtbemiddeling hebben gevolgd. Het is leuk en vaak dankbaar werk. Mensen die bemiddelen als een uitdaging zien en het leuk vinden om te leren, zijn van harte welkom als buurtbemiddelaar. Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar: eusvanbeijsterveldt@contourdetwern.nl

Hoe werken buurtvrijwilligers?

Iedereen wil graag prettig met elkaar samenleven. Maar het gaat niet iedereen gemakkelijk af om bij irritaties de stap naar de andere buurtgenoot te maken. Soms hebben buurtgenoten hierbij een steuntje in de rug nodig van een buurtbemiddelaar. Dit doen zij door in tweetallen beide partijen apart te horen. Daarna volgt, als buurtgenoten dit willen, een gezamenlijk bemiddelingsgesprek. De buurtbemiddelaars leiden dit gesprek in goede banen en zorgen ervoor dat iedereen zijn zegje kan doen. Soms is er een tweede gesprek nodig. Ook hierbij zetten de buurtbemiddelaars zich in. Vertrouwen en tijd ervoor nemen, spelen daarbij een belangrijke rol.

Wacht niet te lang!

“Kom je er niet uit met je buren? Wacht dan niet te lang met het inschakelen van buurtbemiddeling!”, aldus de coördinator Buurtbemiddeling Eus van Beijsterveldt. “Want hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt om weer in gesprek te raken met je buur.”