Na een lange periode van intensief overleg tussen directeur Herman Straver, ouders, leerkrachten en de gemeente is het gelukt om tot een oplossing te komen met betrekking tot de huisvesting van basisschool De Vijf Eiken. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019 kunnen zij alle groepen weer onder één dak plaatsen.

Dit doen ze door een groot gedeelte van de bovenverdieping van het huidige gebouw, waar nu kinderopvang Humanitas nog zit, in gebruik te nemen. Uiteraard zal er het een en ander moeten worden verbouwd en aangepast, zodat de huidige opvanginrichting wordt ingeruild voor een toekomstgerichte schoolomgeving. Want met deze nieuwe ruimte ontstaat er ook nog meer ruimte voor onze vooruitstrevende idealen, die we deels een plek geven in onze nieuwe lokalen.

En helemaal goed nieuws: door deze uitbreiding is het voor u als ouder(s) weer mogelijk om uw kind(eren) aan te melden bij onze school. Kortom, zoals onze slogan al zegt: Wij zijn klaar voor de toekomst!

Samen
Het was aanvankelijk een grote domper op de vreugde die de stijging van het leerlingenaantal op De Vijf Eiken met zich meebracht. Ze groeiden simpelweg uit het huidige gebouw, er was geen plaats meer voor het aantal groepen dat ze wilden huisvesten. Er is toen naarstig gezocht naar een tussentijdse oplossing, omdat de gemeente toentertijd nieuwbouw danwel uitbreiding nog niet toestond. Die tijdelijke oplossing is gevonden in het huren van twee lokalen bij kinderdagverblijf O-die Kids in de Schimmelpenninckstraat. De gastvrije ontvangst, de flexibiliteit van het team en de wil tot meedenken aldaar was overweldigend. Maar ze zaten niet onder één dak. Een praktisch probleem voor ouders en leerlingen, leerkrachten en bovenal een domper op de vreugde van het wij-gevoel, dat onlosmakelijk verbonden is met BS De Vijf Eiken.

Ouderbetrokkenheid
Onder leiding van een zeer actieve ouderdelegatie is het na bijna twee jaar onderhandelen met de gemeente dan gelukkig toch van gekomen om te mogen uitbreiden op de huidige locatie. Meerdere malen werd door gemeenteraadsleden en wethouder tijdens raadsvergaderingen benadrukt dat een van de redenen dat De Vijf Eiken zo hard is gegroeid de laatste jaren, de kwaliteit van het onderwijs is dat de school biedt. Het is mede door de vasthoudendheid van buitengewoon betrokken ouders, PCPO directeur Arnoud Wever en directeur Herman Straver uiteindelijk toch allemaal goed gekomen. De gemeente heeft in overeenstemming met De Vijf Eiken, Humanitas en Leystromen besloten dat De Vijf Eiken in het huidige gebouw meer ruimte krijgt. Er wordt dus niet nieuw gebouwd, maar wel heringericht. Met het oog op de toekomst.

Klaar voor de toekomst
Door de uitbreiding kan De Vijf Eiken de huidige leerlingen, maar ook toekomstige leerlingen weer van harte welkom heten op één locatie. Op deze school is het Iedere Dag Open Dag, dus maak gerust een afspraak om langs te komen en u te oriënteren op de mogelijkheden.

Er is weer volop ruimte! Daarnaast biedt de nieuwe huisvesting kansen voor een intensievere samenwerking met Humanitas op o.a. het gebied van taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelend leren en lerend spelen. Op dit moment worden plannen gemaakt over hoe de de nieuwe ruimte worden ingericht en ze kijken daarbij verder dan ‘er moeten lokalen komen’. Het onderwijs in deze tijd vraagt immers meer dan dat. Basisschool De Vijf Eiken stelt het kind centraal en dat betekent dat ze, met de 21st century skills in het vaandel, toekomstgericht denken en handelen. Er is plaats voor alle kinderen én hun unieke talenten.

En dat allemaal onder één dak.