Op 1 maart 2019 stopt Theo Peeters als directeur-bestuurder van Bibliotheek Theek 5. Hiermee sluit hij een betekenisvolle carrière, uitgevoerd met een grote bevlogenheid en passie, af. De Raad van Toezicht gaat na de zomervakantie op zoek naar Peeters’ opvolger.

Bibliotheekprofessional pur sang
Theo Peeters is een bibliotheekprofessional pur sang. Hij heeft een enorme passie voor de bibliotheek en haar betekenis voor de samenleving. Peeters: ”De bibliotheken zijn ooit opgericht om de inwoners, van jong tot oud, te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dat is tot de dag van vandaag onveranderd gebleven.

We helpen mensen zodat ze beter meekunnen in de maatschappij. Als je kunt lezen en ook begrijpt wat je leest en daarnaast ook goed kunt omgaan met digitale toepassingen dan is het leven veel makkelijker. En dat is, ook economisch gezien, van grote waarde voor de maatschappij”.

Van traditionele naar maatschappelijke bibliotheek
Peeters is 42 jaar in de bibliotheeksector werkzaam. Tussen 1976 en 1987 vervulde hij diverse bibliotheekfuncties in Zeeuws-Vlaanderen en Breda. In september 1988 werd hij directeur van de Bibliotheek Oosterhout. Daar leidde hij begin deze eeuw het fusieproces van vijf bibliotheekstichtingen in de regio, waaruit in 2005 Bibliotheek Theek 5 ontstond.

Deze bibliotheek maakte de afgelopen drie jaar de transitie van een traditionele naar een maatschappelijke bibliotheek. Onder leiding van Peeters heeft Bibliotheek Theek 5 een belangrijke maatschappelijke rol opgepakt in de verbinding tussen mensen.

Via drie programmalijnen “Taalontwikkeling en leesbevordering, inclusief voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid”, “Zelfredzaamheid en participatie” en “Een leven lang leren” heeft Bibliotheek Theek 5 de maatschappelijke bibliotheek vorm en inhoud te geven. Zonder daarbij de waarden van de traditionele bibliotheek, zoals de inzet van de collectie boeken en andere media, uit het oog te verliezen.