Foto ingestuurd door Heliwerkgroep Grote Spie

Defensie wil fors meer mogelijkheden krijgen om te vliegen van, naar en rondom de vliegbasis Gilze Rijen. Dat betekent meer heliherrie voor omwonenden. En dat is slecht voor de gezondheid en leefbaarheid van iedereen die rond de vliegbasis woont.

Zo’n 300.000 omwonenden zullen geluidhinder ondervinden, 45.000 zelfs ernstig.
Omwonenden van de vliegbasis Gilze Rijen zijn een petitie gestart voor een kleinere geluidzone. Zij vinden de MER-commissie aan hun kant: het rekenwerk van Defensie moet opnieuw. Ruim 800 omwonenden hebben bij defensie bezwaar ingediend want bij de plannen wordt er niet of nauwelijks rekening gehouden met hun belangen. Op 26 juni wordt de petitie aangeboden aan de tweede kamer. Iedereen kan tekenen.

Veel te veel mensen zullen strak last krijgen van geluidoverlast van de vliegbasis Gilze Rijen. Grote delen van Tilburg en Breda kunnen meegenieten, naast Gilze Rijen zelf, Alphen Chaam en Dongen. Maar het kan wel anders! Defensie kan meer gebruik maken van simulatoren voor standaard manoeuvres, kan stillere helikopters kopen bijvoorbeeld of andere, hogere vliegroutes gebruiken. De taken en geoefendheid van piloten komen hierdoor niet in gevaar.

Uitstel
De minister heeft aan de Tweede Kamer 3 jaar uitstel gevraagd van de termijn waarbinnen de definitieve geluidzone moet zijn vastgesteld. De omwonenden grijpen dit aan om de Tweede Kamer te vragen dit niet zonder meer toe te staan, maar daar voorwaarden aan te verbinden. Een belangrijke voorwaarde is dat voor die periode een geluidmeetnet wordt geïnstalleerd waarmee de verschillen tussen berekeningen en werkelijkheid duidelijk worden. Verder kan de tijd van 3 jaar goed worden gebruikt om alle adviezen van de MER commissie helemaal uit te werken. Tijd ook voor goed overleg met de omwonenden.

En tot slot: een vierde verlenging zou echt niet meer moeten kunnen. De omwonenden wachten al sinds 1995 op duidelijkheid als het gaat om de gevolgen van het verplaatsen van onze helikopters naar Gilze Rijen.

Op 26 juni wordt de petitie aan de commissie voor Defensie van de Tweede Kamer aangeboden, te vinden op Petities.nl: De geluidzone van de basis Gilze Rijen moet opnieuw!

Heliwerkgroep Grote Spie