Op 18 juli hebben in sportcomplex Den Butter de gemeente Gilze en Rijen, provincie, Enexis, GRIC, EES Holland, Smits Bron van Energie en De Leystromen een samenwerkingsdocument ondertekend met de ambitie om binnen 7 jaar 50 procent van de inwoners op stadsverwarming te hebben aangesloten.

Hierin staat volgens wethouder Ariane Zwarts omschreven wat er moet gebeuren en hoe precies de gemeente dit wil. Minder CO2- uitstoot, los van het gas en alternatief verwarmen. En dit alles volgens het klimaatakkoord en het coalitieprogramma. De gemeente gaat ook op zoek gaat naar alternatieve warmtebronnen, zodat de inwoners straks kunnen kiezen.

Speciaal hiervoor hebben enkele bedrijven Brabant Warmte opgericht. Deze leverancier investeert vele miljoenen euro’s in een lokaal warmtenet. De bedoeling is dat inwoners en bedrijven volgend jaar al over kunnen op stadsverwarming via een nieuwe biomassacentrale in Rijen.