Het is een prachtige zomer met volop zon en geen druppeltje regen. Dat heeft wel gevolgen voor de natuur. De waterstanden in de sloten, beken, rivieren en andere watergangen dalen langzaam en de watervraag neemt toe. Het waterschap heeft natuurlijk geen invloed op de hoeveelheid neerslag die er valt of hoe warm het is. Maar het waterschap neemt wel maatregelen om aan de vraag voor aan- en afvoer van water te kunnen voldoen. Ook wordt ernaar gestreefd om de kwaliteit van het water te handhaven.

Wat doet het waterschap bij droogte?

  • Het waterschap houdt het water zoveel mogelijk vast in beken en sloten met behulp van stuwen.
  • Enkele vispassages zijn afgesloten om te voorkomen dat het weinige water dat er nog is wegstroomt via de vispassage.
  • Het waterschap stuurt aan op de maximale aanvoer van water vanuit het Hollands Diep en de Markvlietboezem. Zodra er te weinig water in de Markvlietboezem is dan wordt dit aangevuld met water uit het Wilhelminakanaal. Hiermee verwacht het waterschap de waterpeilen in sloten bij onze polders op voldoende peil te houden.
  • Daarnaast heeft het waterschap de onttrekking van oppervlaktewater beperkt of in sommige gebieden zelfs verboden. Bij een onttrekkingsverbod mag er geen water meer uit sloten en beken worden gehaald, bijvoorbeeld voor beregening van gewassen.
  • De afgelopen twee weken zijn de dijken extra gecontroleerd op scheuren. Door middel van deze inspecties houdt het waterschap de eventuele scheuren in de klei goed in de gaten. Ook is er op sommige dijken een verbod op grazen ingesteld.

Vissen en watervogels hebben het moeilijk
In veel sloten, beken, rivieren en andere watergangen is er weinig water. Het water dat er is heeft weinig zuurstof. Hierdoor hebben vissen het erg moeilijk. Medewerkers van het waterschap houden dit in de gaten en waar mogelijk worden de vissen overgezet. Het lukt niet om overal tegelijk te controleren. Mocht u iets zien dan kunt u dit melden via telefoonnummer (076) 564 10 00 of het contactformulier op de website.

Verwachte groei van botulisme en blauwalg
Wanneer het droog en warm is, wordt de watertemperatuur hoger en groeien bacteriën sneller. Er is daarom een grotere kans op botulisme en blauwalg. Botulisme is een dodelijke ziekte – veroorzaakt door een bacterie – voor vissen en watervogels en verspreidt zich sneller wanneer dode watervogels en vissen in het water blijven liggen. Daarom haalt het waterschap dode dieren zo snel mogelijk uit het water om verdere verspreiding tegen te gaan. Naast het opruimen van dode watervogels en vissen spoelt het waterschap de betreffende sloot vaak door met schoon water.
Blauwalgen komen van nature voor in zoet water en zijn in principe altijd aanwezig. De bacterie is pas schadelijk als er teveel van is. Er ontstaat dan een groene laag op het water. Bekijk de website van het waterschap voor de actuele meldingen van blauwalg en botulisme. Heeft u het idee dat er blauwalg in de sloot zit, geef dit dan door via telefoonnummer (076) 564 01 00 of via het contactformulier op onze website. Als het waterschap heeft vastgesteld dat er sprake is van blauwalg, worden borden geplaatst om mensen te waarschuwen het water te mijden.

Zwemmen in buitenwater
Met het aanhoudende warme zomerweer en de vakantieperiode is het prettig om af te koelen in een zwemplas. Het waterschap adviseert om alleen te zwemmen in water dat als officieel als zwemlocatie is aangewezen. Hier wordt de kwaliteit van het water regelmatig gecontroleerd en kunt u veilig zwemmen. Op www.zwemwater.nl vindt u de zwemwaterkaart met de actuele status van alle officiële zwemlocaties.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt zelf ook uw steentje bijdragen. Voer bijvoorbeeld geen eendjes en vissen. Het brood in het water zorgt ervoor dat bacteriën sneller kunnen groeien waardoor blauwalg kan ontstaan. In tijden van droogte is het ook belangrijk dat u zuinig omgaat met (kraan)water. Probeer het sproeien van de tuin tot een minimum te beperken. Sproei liever eens in de week een langere tijd dan dagelijks kort. Planten kunnen zo beter tegen de droogte omdat hun wortels dan dieper de grond in groeien om water te vinden. Sproei niet overdag in de brandende zon maar in de ochtend of de avond.

Meer groen in je tuin zorgt ook voor aangenamere temperaturen. Haal tegels eruit, en breng groen erin. Een groene tuin met weinig bestrating voorkomt ook wateroverlast tijdens hevige buien.

Meer weten?
Heeft u nog vragen over droogte? Het waterschap helpt u graag verder. We hebben voor alle vragen over de droogte een speciale pagina op onze website gemaakt: www.waterschapbrabantsedelta.nl/droogte. Daar staat ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over de droogte.