Het zal u vast niet ontgaan zijn: het is feest bij Zorgcentrum St. Franciscus in Gilze. Bewoners en medewerkers, maar ook vele anderen feesten mee. En dat hoort ook zo als een zorgcentrum dat in het dorp zo’n belangrijke plaats inneemt 100 jaar bestaat.

Vanwege de viering van het jubileum ontstond bij enkele oud-medewerkers het idee een reünie te organiseren. Iedereen die bij St. Franciscus heeft gewerkt is van harte welkom.

Wanneer? Op zaterdag 17 november 2018.
Waar? In De Vertoeverij, de ontmoetingsruimte in het zorgcentrum.
Hoe laat? Van 14.00 uur tot 17.00 uur.

De reünie is zonder partner en de eigen bijdrage is 10 euro per persoon, te voldoen bij binnenkomst.
Graag aanmelden vóór 3 november aanstaande per mail: reuniefranciscus100@gmail.com met vermelding van je naam en de periode dat je werkzaam bent geweest bij Zorgcentrum St. Franciscus.
Hopelijk kunnen we op 17 november veel oud-collega’s begroeten.

Het organisatiecomité