Leerlingen van alle basisscholen in de gemeente hebben uit hun midden nieuwe leden voor de jeugdgemeenteraad gekozen. Op woensdag 24 oktober installeert wethouder Aletta van der Veen om 14.00 uur de nieuw gekozen jeugdgemeenteraadsleden. Dit gebeurt in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijen.

De jeugdgemeenteraad bestaat uit leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool. Van elke school in Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen nemen twee kinderen zitting in de raad; één kind uit groep 7 en één kind uit groep 8. Ook neemt één leerling deel die in de gemeente woont, maar buiten de gemeente onderwijs volgt.
 
Belangrijke rol
Het doel van de jeugdgemeenteraad is de betrokkenheid van de kinderen bij het lokale bestuur te vergroten. De kinderen leren zo op een speelse manier over de gemeentelijke organisatie en de bestuurlijke taken. Maar er is meer, de jeugdgemeenteraad is voor de gemeenteraad ook een klankbord. De kinderen van de basisscholen weten precies wat er in hun omgeving speelt. De jeugdgemeenteraad kan een belangrijke rol spelen bij de besluiten die de gemeenteraad uiteindelijk neemt.
 
Jaarplanning
Komend jaar gaat de jeugdgemeenteraad zich onder andere bezig houden met kinderarmoede, speeltuincheck, jeugdburgerschouw. Ook organiseren de kinderen een middag voor ouderen. Jongerencentrum A16/Contour De Twern ondersteunt de jeugdleden bij het uitvoeren van hun ideeën.
 
Verkiezingen
Ieder nieuw schooljaar houden de scholen verkiezingen voor de jeugdgemeenteraad. Een deel van de leden van schooljaar 2017/2018 – die van groep 8 – is nu naar het voorgezet onderwijs gegaan. De kinderen uit groep 7 zitten intussen in groep 8. Daarom zijn de verkiezingen voor de nieuwe jeugdgemeenteraad alleen in groep 7 gehouden