‘Ouders en leerkrachten werken hier samen’

Donderdag 29 november jl. ontving BS De Vijf Eiken het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 uit handen van Minke Bruning van CPS. Na een traject van drie jaar werken aan het ontwikkelen en realiseren van een tiental criteria door een hecht team van ouders een leerkrachten hebben we ons doel bereikt. En gaan we natuurlijk verder, want inmiddels is er alweer een nieuwe werkgroep druk in touw om nog meer werk te maken van Ouderbetrokkenheid.

Goed onderwijs maak je samen
Vroeger was er veelal sprake van eenrichtingsverkeer op heel veel scholen. De ouder luisterde naar wat de school over het kind te vertellen had. Enige tijd daarna werd het heel gewoon om ook als ouder je mening te geven. Maar van interactie was op veel scholen nooit echt sprake. Met Ouderbetrokkenheid 3.0 gaan we juist samen om de tafel zitten om te bespreken wat er precies nodig is voor elk specifiek kind. Kortom, we slaan de handen ineen voor verdieping en verrijking van de ontwikkeling van ieder kind.

Startgesprek en meer
Ieder jaar voert de nieuwe leerkracht aan het begin van het nieuwe schooljaar met de ouders, en in veel gevallen ook het kind erbij, een startgesprek. Vragen als ‘Wat wil je leren?’, ‘Wat vind je nog moeilijk?’ en ‘Wat moet ik als nieuwe leerkracht van jou weten?’ worden besproken en genoteerd. Van daaruit maken we een plan van aanpak voor een flitsende start van het schooljaar.
Een van de andere zaken waar we aan hebben gewerkt is het openstellen van een deel van het digitale leerlingendossier in ParnasSys. Ouders zijn op deze manier direct op de hoogte van de vorderingen van hun kind.

Hand in hand
Het is al enige tijd meer dan vanzelfsprekend dat ouders zich op BS De Vijf Eiken welkom voelen. De sfeer, de transparantie, de openheid, het luisterend oor van directie en leerkrachten… Immers, we zijn samen verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid gaan hand in hand. Op het moment van dit schrijven zijn een groot aantal ouders kinderen die hulp willen bij het knutselen van hun surprise aan het helpen, hebben leerkrachten en ouders overleg hoe om te gaan met de verscherpte regelgeving rondom privacy en voeren ouders en een leerkracht, in het bijzijn van het kind een gesprek om de ononderbroken ontwikkeling van het kind te waarborgen en eerder gemaakte afspraken te evalueren en desgewenst bij te schaven.

Kers op de taart
Het behalen van het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 is allerminst het eindstation, maar zeker een smakelijke kers op de taart. Een groep enthousiaste ouders heeft samen met een aantal leerkrachten en directie ontzettend veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een wederzijdse betrokkenheid waar we trots op mogen zijn. Bent u nieuwsgierig wat BS De Vijf Eiken voor uw kind(eren) kan betekenen? Neem dan contact op (0161-223541) of kijk op www.bsdevijfeiken.com. Want op onze school is het Iedere Dag Open Dag en bent u meer dan van harte welkom!