Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 15 januari 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Principeverzoek herontwikkeling Stationsstraat 69/69a-71/71a in Rijen
Er is een principeverzoek ingediend voor de locatie Stationsstraat 69/69a en 71/71a in Rijen. Het gaat om sloop van de bestaande panden. Daarna volgt nieuwbouw van één gebouw met een commerciële ruimte op de begane grond. Daarnaast komen er ook appartementen op de begane grond en op de verdiepingen. Het college heeft besloten hier in principe medewerking aan te verlenen.

Principeverzoek wijziging bestemming aan de Raadhuisstraat 5 in Gilze
Voor de locatie Raadhuisstraat 5 heeft het college een principeverzoek ontvangen. Hierbij heeft verzoeker gevraagd om de bestemming te wijzigen naar wonen. Het maximaal aantal wooneenheden wordt daarbij gewijzigd van drie naar vier. Als de initiatiefnemer door wil gaan met dit verzoek, moet hij een plan opstellen.

Verkoop grond Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort
De gemeente verkoopt een aantal percelen bouwgrond op Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort. Het gaat in totaal om een oppervlakte van 17.898 m2.

Ondertekening overeenkomst “Het nut van uw net”
De gemeente Gilze en Rijen ondersteunt het project “Het nut van uw net”. Het gaat hier om een glasvezelverbinding om (brand)veilig thuis te kunnen (blijven) wonen.

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid
Het college heeft besloten af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor een PVinstallatie op MFA De Molenwiek in Molenschot. Een PV-installatie zet zonne-energie om in elektriciteit.

Stand van zaken Sportcomplex den Butter
Het college van B&W informeert de gemeenteraad via een memo over de stand van zaken op Sportcomplex den Butter.