Vandaag start de campagne voor meer bekendheid van de waterschapsverkiezingen van waterschap Brabantse Delta én alle andere waterschappen in Nederland. De campagne is niet alleen bedoeld om aandacht te vragen voor de datum van de waterschapsverkiezingen, woensdag 20 maart 2019, maar juist ook om te laten zien dat iedere Nederlander een band met water heeft. En dat iedereen met zijn of haar stem invloed heeft op het werk van de waterschappen.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: Wij Brabanders hebben állemaal wel iets met water. We houden ervan, of misschien juist niet. We wonen er tussen of werken ermee. We hebben plezier in en om het water. We hebben water nodig voor onze flora en fauna en om onze oogsten te laten slagen. Water is overal om ons heen. Met de steeds hevigere buien en perioden van droogte moet het waterschap steeds weer keuzes maken en rekening houden met verschillende belangen. Door de klimaatveranderingen groeit ook de maatschappelijke relevantie van ons werk. En jij hebt invloed op hoe we ons werk doen. Dus Hallo Hoosbuifietsers, Stormtrotseerders, Plezierdobberaars, Doorspoelers, Dauwtrappers, Waterwoners en Plassenstampers: laat je horen over waterschapsonderwerpen bij jou in de buurt. Geef je stem tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart.”

Waar stem je voor?
Je stemt voor een nieuw algemeen bestuur. Je kunt het algemeen bestuur vergelijken met de gemeenteraad bij een gemeente. Net als de gemeenteraad wordt het algemeen bestuur eens in de vier jaar gekozen door de inwoners. De dertig leden van het algemeen bestuur zorgen ervoor dat het beleid van het waterschap goed wordt uitgevoerd. Zeven van deze leden worden benoemd door belangenorganisaties. Op die manier worden de belangen van bedrijven, agrariërs en natuur behartigd. Voor de overige 23 leden mag jij een stem uitbrengen. Deze mensen zijn vertegenwoordigd in verschillende politieke of specifieke partijen die zich hard maken voor waterschapszaken. Alle partijen hebben andere standpunten over hoe we als waterschap het geld besteden en welke keuzes we maken, hoeveel ruimte we geven aan water, hoe we omgaan met lange periodes van droogte of steeds heftiger wordende regenbuien. Zo zie je maar, er valt genoeg te kiezen!

Stemhulp
Alle informatie over waarom je mag stemmen voor het waterschap en wat het waterschap doet vind je op www.brabantsedelta.nl/verkiezingen. Daar vind je ook korte filmpjes van de partijen die meedoen aan de verkiezingen. Heb je nog geen idee op wie je gaat stemmen? Gebruik dan de online stemhulp MijnStem die je ook op de website vindt. Door middel van stellingen waarover de partijen van mening verschillen, zie je welke partij het beste bij jou past.