Zeker zijn – Provincie en Waterschap ‘lekker dichtbij’

Woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten van ‘onze’ Provincie Noord-Brabant én voor het Algemeen Bestuur van ‘ons’ Waterschap Brabantse Delta. Eigenlijk zijn het net de gemeenteraden van de Provincie en het Waterschap waarvoor we naar de stembus gaan, dus heel herkenbaar.

En dat geldt ook voor herkenbare onderwerpen, zoals betaalbaar wonen, de vervuiler betaalt, bereikbare zorg, werk voor iedereen, schoon water en een gezonde, duurzame woon- en leefomgeving. En dan kun je je stem ook nog eens uitbrengen op een herkenbare PvdA-kandidaat uit Gilze en Rijen. Dat alles brengt de Provincie en het Waterschap ‘dichterbij’ dan je denkt!

Provinciale Staten
Met Willem Starreveld (willemstarreveld@kpnmail.nl) uit Gilze en Ton Hesemans (tonhesemans@planet.nl) uit Rijen op de PvdA-kandidatenlijst hebben we twee ervaren mensen die Gilze en Rijen door en door kennen. Van groot belang om de ‘verbinding’ te leggen tussen gemeentelijke en provinciale thema’s waarvoor de PvdA zich sterk wil maken.

Zeker zijn van versneld bouwen van (huur)woningen voor de middengroepen en woningen beneden de huursubsidiegrens. En niet te vergeten van een energietransitie, waarbij de PvdA als uitgangspunt heeft dat de vervuiler betaalt. En er gezorgd wordt voor een betere woning met een lagere energierekening en huurders er niet op achteruit gaan. In een volgend artikel komen we daar graag op terug.

Waterschap
Wat in Gilze en Rijen geldt voor de Provincie geldt ook voor het Waterschap. Ook hiervoor staan twee ervaren PvdA-ers op de kandidatenlijst. René Drogt (redropoint@gmail.com) uit Rijen en Lau Lavooij (laulav@ziggo.nl) uit Gilze weten van de hoed en de rand als het om het Waterschap gaat. Zeker zijn dat in deze tijd van klimaatverandering en pieken in het weerbeeld er een goede afstemming is in maatregelen tussen de Gemeente en het Waterschap. Natuurlijk staat de veiligheid voorop en moeten we voorkomen dat we ‘natte voeten’, of erger krijgen. Maar ook (echt) schoon water, vergroening en duurzame energieopwekking zijn van groot belang voor het leefklimaat van mens, plant en dier. Volgende keer meer hierover.

Zeker zijn
Zeker zijn van een Provincie en een Waterschap die niet in een ivoren toren zitten. Zeker zijn van herkenbare en aanspreekbare PvdA-kandidaten uit Gilze en Rijen. Stem 20 maart PvdA en de Provincie en het Waterschap is dichterbij dan je denkt.