Als ondernemer heeft u doorgaans wel in beeld hoe uw onderneming er financieel voorstaat. Maar weet u dat ook van uw privésituatie?

Het kan zo zijn dat u in het verleden een financiële planning heeft laten opstellen waarin berekend was wanneer u zou kunnen stoppen met werken en hoe u er financieel zal voorstaan op uw oude dag. Maar heeft u er ook rekening mee gehouden dat er dingen in het leven kunnen gebeuren waardoor het financiële plaatje verandert? Dan hebben we het niet over heel drastische gebeurtenissen, zoals een overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid, maar over de gewone dingen in het leven waar iedereen mee te maken kan krijgen. Lees meer over de column op: http://bit.ly/2UqdaqG.