De gemeente Gilze Rijen wil graag weten of dat heeft geholpen. Om die reden ontvangt binnenkort alle jeugd (tot 16 jaar) en hun ouders een vragenlijst. Als er veel reacties terugkomen hoort de gemeente wat goed gaat en wat mogelijk verbeterd kan worden. Dus…. twijfel niet maar vul de vragenlijst op tijd in.

Vanaf volgend jaar gaan de vragenlijsten over de tevredenheid met de Jeugdzorg veranderen. De Adviesraad Sociaal Domein mag daar ook over meedenken. Dus heb je (of hebt u als ouder) daar suggesties voor, laat ons dat weten.

Hebt u opmerkingen of suggesties met betrekking tot de (Jeugd)zorg binnen de gemeente die u niet in de vragenlijst kwijt kunt, neem dan contact op met de Adviesraad Sociaal Domein. Dit kan via de website www.adviesraadsociaaldomeingr.nl of via de mail info@adviesraadsociaaldomeingr.nl

Indien er over een onderwerp meerdere meldingen zijn kan er sprake zijn van een signaal. Indien dit aan de orde is neemt de Adviesraad het signaal mee in zijn adviezen aan het college.