Wethouder Dols (midden) met de directie (Bas Oomen en Erik Leijten) van projectontwikkelaar Durendael op de plek waar het Centrumplan Rijen Oost wordt gerealiseerd

Met de ondertekening op 30 april van een intentieovereenkomst door wethouder Dols en de Brabantse projectontwikkelaar Durendael BV (een samenwerking van Van Santvoort Bouw en BPD Ontwikkeling regio Zuid) wordt het Centrumplan Rijen Oost de volgende fase ingeluid.

De komende periode gaat Durendael aan de slag met de verdere uitwerking van de haalbaarheidsstudie, zodat de omgevingsvergunning voor de realisatie van het centrumplan kan worden aangevraagd.

Mooi en levendig
Wethouder Rolph Dols van Gilze en Rijen: “Ik ben blij dat we nu binnen afzienbare tijd kunnen starten met de verdere realisatie van het vernieuwde centrumplan. Samen met het winkelcentrum De Laverije aan de westkant ontstaat er straks een mooi en levendig centrum met wonen, winkels en horeca.”

Plannen onherroepelijk
De eerder ingebrachte beroepen en bezwaren tegen het bestemmingsplan, het exploitatieplan, alsmede het besluit inzake de ‘bestuurlijke lus’ zijn grotendeels ongegrond verklaard door de Raad van State. Nadat de gemeente een minimale tekstuele aanpassing in het bestemmingsplan onlangs publiceerde, zijn het bestemmingsplan en het exploitatieplan onherroepelijk geworden. Door het aanstaande vertrek van wethouder Rolph Dols naar de gemeente Tilburg, verloopt het vervolgproces onder leiding van een nieuwe portefeuillehouder.

Duurzaamheid
De heren Bas Oomen en Erik Leijten – directie van Durendael BV – benadrukken dat duurzaamheid in beide organisaties een standaard is bij de realisatie van huidige plannen.  En hiermee dan ook zullen zorgen voor een kwalitatief en duurzaam nieuw centrumplan, waarmee Rijen een fraaie aanvulling in haar centrum krijgt.