Eenmaal in de 5 jaar kunnen alle kiesgerechtigden gaan stemmen voor een rechtstreeks gekozen Europees Parlement. Dit jaar is het weer zover en kunnen de kiezers daarvoor in Nederland en dus ook in Gilze en Rijen op donderdag 23 mei 2019 naar de stembus. Als lokale PvdA roepen we de kiezers in onze gemeente op om in ieder geval gebruik te maken van het stemrecht. Iedereen heeft wel een mening over ‘Europa’. Laat dan ook je stem ‘horen’ op de plaats waar je stem ertoe doet, in het stembureau!

In vrijheid kiezen
Het Jaarthema 2019 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei luidt In vrijheid kiezen. Burgemeester Jan Boelhouwer greep dat bij de dodenherdenking in Gilze aan om op te roepen te gaan stemmen bij verkiezingen uit respect voor hen die hun leven gaven voor het behoud van het recht om in vrijheid te kunnen kiezen. Een oproep die een goede opkomst ook bij de Europese verkiezingen op 23 mei a.s. meer dan rechtvaardigt. Een oproep die door de PvdA nadrukkelijk wordt onderstreept, zeker gezien de zeer lage opkomst in 2014 toen in Gilze en Rijen slechts 34% het de moeite waard vond om naar de stembus te gaan.

Gezamenlijke aanpak
En ‘Europa’ is volop de moeite waard. We leven niet op een eiland en velerlei zaken op gemeentelijke, provinciaal en landelijk niveau hebben onlosmakelijk een Europese dimensie.

En we hebben in Europa met klimaatverandering, ongelijkheid en verdeelde samenlevingen grote uitdagingen. De PvdA vindt dat we die alleen gezamenlijk aan kunnen pakken, zodat grote bedrijven eerlijk belasting betalen, jongeren een zekere toekomst hebben, iedereen een eerlijk loon en een betaalbare woning heeft, mannen en vrouwen gelijk betaald en behandeld worden en mensenrechten voor iedereen gelden.

Frans Timmermans
Dat is de ambitie van de PvdA. Om samen in Europa onze toekomst vorm te geven. Onder aanvoering van Frans Timmermans hebben de sociaal-democraten in Europa een kundige en bevlogen kandidaat die als geen ander deze ambitie vorm kan geven. En dat begint bij jouw stem! Frans Timmermans daarover:Wat je ook doet bij de Europese verkiezingen, stem vóór Europa, stem tegen Europa, dat is je goed recht, Maar wees nooit onverschillig. De nationalisten kunnen het debat nergens in Europa winnen, tenzij de meerderheid van Europa onverschillig blijft. Dus wees nooit onverschillig”.

PvdA Gilze en Rijen: https://www.gilzerijen.pvda.nl/