Dankzij een zelfstandige drank- en horecavergunning kan de Senioren Vereniging Rijen (SVR) haar eigen bar ‘De Oase’ in Cultureel Centrum de Boodschap geopend houden. Voor die oplossing is gekozen nadat de gemeente de onderlinge afspraken hierover tussen SVR en de Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) toetste aan de wet- en regelgeving. “Hoewel het feitelijk een zaak is tussen SVR en CCGR, ben ik blij dat dankzij de adviserende en bemiddelende rol van de gemeente er nu een oplossing is”, aldus wethouder Ariane Zwarts.

Eind vorig jaar bereikten CCGR en SVR in een overleg met de gemeente al overeenstemming over de inhoudelijke afspraken met betrekking tot de barexploitatie. Daarbij werd er toen vanuit gegaan dat de exploitatie kon plaatsvinden onder de bestaande vergunning Drank- en horecawet van CCGR. Zwarts: “Uit nadere toetsing bleek echter dat deze vorm juridisch niet past op de feitelijke situatie. Daarom is nu gekozen voor de constructie waarbij SVR zelfstandig een vergunning Drank- en horecawet aanvraagt voor de ruimtes die zij nu gebruikt.”