Naar aanleiding van de snoeiwerkzaamheden die aan de noordzijde van het Mollebos in Gilze hebben plaatsgevonden heeft de fractie van Kern ’75 eerder dit jaar zijn zorgen geuit over het behoud van het monumentale karakter van dit park en de evenementen die er plaats vinden. Corné Machielsen heeft daarna het initiatief genomen om alle betrokkenen -O.a. buurtbewoners, gebruikers en vrienden van het Mollebos- aan tafel te krijgen om tot een goed plan te komen voor herstel. Met z’n allen is er eerst een rondgang door het gehele Mollebos gemaakt en hierbij werd al snel duidelijk dat het hele park ernstig te lijden heeft gehad van de droogte en groot onderhoud en herstel gewenst is. Alle betrokkenen waren het met elkaar eens dat er een plan moet komen voor het gehele park. In goed overleg en in een positieve en zeer constructieve sfeer is er een eerste planontwerp ontstaan. Dit voorlopige planontwerp willen we graag middels een infoavond voorleggen aan de inwoners van Gilze om later dit jaar een definitief plan te kunnen presenteren. De input van deze avond nemen we daar graag in mee !

UITNODIGING:

Kern ’75 nodigt iedereen die belangstelling heeft van harte uit om zijn steentje bij te dragen op de infoavond op dinsdag 2 Juli in het gebouw van de Heemkring, het oude raadhuis aan de Nieuwstraat, tegenover het Mollebos, aanvang 20.00 uur.