Leystromen neemt de komende tijd beslissingen met betrekking tot wijkvernieuwing voor Rijen-Zuid en heeft en de gemeente Gilze en Rijen betrokken bij dit proces. Het gaat om beslissingen met betrekking tot de woningen, woonomgeving en sociaal-maatschappelijke aspecten. Om voor èn met bewoners tot een juiste aanpak te komen, is nadrukkelijk contact gezocht met bewoners. Dit leidde een bewonersadvies, dat aan Roland Marx, bestuurder van Leystromen, en wethouder Aletta van der Veen is overhandigd. 

Bewonersadvies
B-inmotion, specialist in ontmoetingen in de wijk om samen te werken aan een idee voor de toekomst, begeleidde de bewoners bij het maken van het bewonersadvies. Bewoners konden bij een tijdelijk inloophuis terecht om hun wensen en behoeften bij wijkvernieuwing te bespreken. En door huisbezoeken te doen, waarbij uitgebreid werd gesproken over hoe de bewoners de toekomst van Rijen-Zuid zien, werd het beeld nog completer. Zo kwam het advies met de titel: ‘Rijen-Zuid, Voorwaarts mars!’ tot stand. Op die manier is de cirkel rond met een verwijzing naar de ‘militaire wijk’ – zoals Rijen Zuid in de volksmond wordt genoemd.
Verheugd 
Zowel Leystromen als de gemeente zijn blij met het bewonersadvies. Wethouder Aletta van der Veen: “Het is mooi om te zien dat er zoveel betrokkenheid is in Rijen-Zuid. Als gemeente richten we ons vooral op openbare ruimte en sociaal-maatschappelijke aspecten. Ik ben heel benieuwd wat daarover te lezen is in het bewonersadvies.” “Daar sluit ik me bij aan”, zegt Roland Marx, bestuurder van Leystromen. “In de wijkvernieuwing zullen wij ons met name richten op de toekomst van onze woningen. We vinden het belangrijk om planvorming samen met bewoners te doen. Ik hoop dat we met het bewonersadvies alvast goede richtlijnen aangereikt krijgen.”
Vervolg wijkvernieuwing
De planvorming voor de woningen en daardoor ook de openbare ruimte kost tijd. Roland Marx: “We willen het natuurlijk niet heel lang laten wachten. Voor het eind van 2019 willen we afwegingen maken voor wat betreft de woningen. Betrokkenheid van bewoners blijft daarbij belangrijk.” Wethouder Aletta van der Veen voegt toe: “En laten we niet vergeten dat er nu al veel mooie en goede dingen gebeuren in Rijen-Zuid. Zo namen bewoners het initiatief om samen te koken in het pand waar eerder het tijdelijk inloophuis gevestigd was. En de speeltuin wordt tijdelijk opgeknapt. Mooie gelegenheden om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn.”