Wordt het een vernieuwer, een verbinder, iemand met daadkracht of een onderhandelaar? De gemeenteraad zoekt een nieuwe burgemeester voor Gilze en Rijen. En vraagt daarvoor de hulp van inwoners en organisaties. Wat voor burgemeester willen zij? Naar welk type persoon moet de gemeenteraad volgens hen op zoek? Hiervoor is een vragenlijst opgesteld. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen in Gilze en Rijen hun mening geven over het profiel van de volgende burgemeester.

Per 1 april 2020 stopt de huidige burgemeester Jan Boelhouwer. Daarna krijgt Gilze en Rijen een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester. De Commissaris van de Koning van Noord-Brabant start hiervoor een procedure. Maar voordat de commissaris de vacature openstelt, stelt de gemeenteraad een profielschets op.

Vragenlijst inwoners

De inwoners van Gilze en Rijen kunnen van 12 tot en met 25 augustus digitaal de vragenlijst invullen: www.burgemeestergilzeenrijen.nl. Invullen duurt ongeveer vijf minuten en deelname is anoniem. Iedereen kan meedoen. Voor wie geen mogelijkheid heeft de vragenlijst online in te vullen, staat deze ook afgedrukt in het Weekblad Gilze en Rijen van 14 augustus. Een ingevulde vragenlijst kan vervolgens naar de gemeente worden verstuurd.

Vragen aan organisaties

Uiteraard is de gemeenteraad ook benieuwd naar de mening van organisaties in Gilze en Rijen: de bedrijven, verenigingen en instellingen. Met de organisaties waarmee de burgemeester intensief te maken krijgt, worden gesprekken gevoerd. De overige bedrijven, verenigingen en instellingen in Gilze en Rijen wordt gevraagd om uiterlijk 25 augustus via e-mail burgemeestergilzeenrijen@abg.nl te antwoorden op twee vragen:

  1. Welke uitdagingen ziet u voor de nieuwe burgemeester van Gilze en Rijen?
  2. Maak de volgende zin af: als ik aan de nieuwe burgemeester van Gilze en Rijen denk, dan denk ik aan… (Kunt u uw antwoord toelichten?)

Vervolg

De resultaten van het onderzoek neemt de gemeenteraad mee in de profielschets van de nieuwe burgemeester. Deze profielschets wordt later dit jaar bekendgemaakt.