De plannen om de spoorzone in Rijen te verbeteren zijn duurzaam en veilig. Dat blijkt uit de onderzoeken die onlangs zijn afgerond. Behouden en versterken van de noord-zuidverbinding in Rijen staat centraal in de plannen. Een onderdoorgang vervangt daarbij de overgang Julianastraat-Stationsstraat en heeft een doorrijdhoogte van 3.50 meter. De brandweer maakt bij een uitruk gebruik van de onderdoorgang. Het middenperron en het wachtspoor verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt aan iedere zijde van het spoor een perron. De perrons zijn vanuit de tunnel bereikbaar. Het college vraagt de gemeenteraad om opdracht te geven de plannen voor een verbeterde stationsomgeving verder voor te bereiden. De gemeente werkt hierbij samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, NS en ProRail.

Belangrijk voor gemeente en regio

Wethouder Sandra Diepstraten is blij met de uitkomsten van de planstudie: “Een aantrekkelijke stationsomgeving is van belang voor de dorpskern Rijen, de gemeente en de regio. Hieraan werken, is werken aan de verdere ontwikkeling van Rijen. In 2013 stelde de gemeenteraad de toekomstvisie spoorzone vast en ging hij een grote uitdaging aan.Hiermee spelen we in op de ontwikkelingen op en naast het spoor. Vanaf dat moment werken we stap voor stap toe naar een nieuwe spoorzone. Ik ben er trots op dat we zo goed op weg zijn. Een verbeterde stationsomgeving maakt het voor gezinnen aantrekkelijk om in onze gemeente te wonen en te forensen. Dankzij de onderdoorgang kunnen inwoners altijd ongehinderd van de ene naar de andere kant van het spoor. De onderdoorgang versterkt de verbinding tussen het bedrijventerrein en het winkelhart van Rijen. Door de aanpak van de stationsomgeving creëren we nieuwe economische kansen voor de ondernemers aan beide zijdes van het spoor. Bijvoorbeeld voor ondernemers op bedrijvenpark Haansberg, een van de grootste bedrijventerreinen in de regio. 25% van de werkgelegenheid in onze gemeente is gevestigd op dit bedrijvenpark.”

Veilig

Een verkeerskundig onderzoek richtte zich op de veiligheid van de onderdoorgang en geeft advies over de inrichting van de onderdoorgang en de toeleidende straten. Daarbij is op verzoek van de gemeenteraad de verkeersvisie geactualiseerd voor de dorpskern Rijen. De gemeentelijke verkeerscommissie en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) hebben het verkeerskundig onderzoek beoordeeld. De conclusie van de verkeerscommissie en SWOV is dat de Julianastraat-Stationsstraat inclusief de onderdoorgang veilig zijn in te richten en de noord-zuidverbinding versterkt.

Ontwerp en inpassing

Het afgelopen jaar is gewerkt aan een inpassingsonderzoek Noord (Stationsstraat) en Zuidoost (Julianastraat en Parallelweg), een technische uitwerking van de plannen door ProRail en een stedenbouwkundige visie. Omdat de brandweer de onderdoorgang moet gebruiken, is de doorrijhoogte vastgesteld op 3,5 meter. Al deze onderzoeken geven aan dat het mogelijk is om een onderdoorgang aan te leggen. Daarbij is meegenomen dat er aan de Westzijde en Oostzijde van de Julianastraat dertien woningen plaats moeten maken voor de aanleg van de onderdoorgang. De gemeente is hierover in overleg met de eigenaren en heeft al zes woningen gekocht.

Vervolg

Op 17 september bespreekt de raadscommissie Ruimte het raadsvoorstel. Het is aan de gemeenteraad om de opdracht te geven de plannen om de stationsomgeving te verbeteren verder uit te werken. De opdracht bestaat uit de ontwikkeling van de gebiedsvisie stationsgebied, het bestemmingsplan en een ontwerp en technische uitwerking van de onderdoorgang. “Wij blijven ons daarbij inspannen om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang en te betrekken bij de uitwerking van de plannen. We beseffen ons terdege dat de verbetering van de stationsomgeving grote impact heeft op de directe omgeving. Maar vooral biedt dit veel nieuwe sociaal-maatschappelijke en economische kansen voor onze gemeente” aldus wethouder Sandra Diepstraten.