Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 1 oktober 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088-3821117.

Last onder dwangsom opgelegd

In Gilze wonen mensen een pand bestemd voor horeca. De gemeente heeft hen aangegeven dat dat niet mag en hen opgedragen te vertrekken. De mensen wonen er nog altijd. Daarom besluit het college een last onder dwangsom op te leggen.

Beantwoording vragen D66 over buiten beter meldingen

In de gemeenteraad heeft D66 vragen gesteld over het aantal buiten beter meldingen dat is vernoemd in de tussentijdse evaluatie van het programma veiligheid. Wegens tijdsgebrek tijdens de commissie vergadering van 9 september zijn deze niet besproken. Het college biedt de antwoorden schriftelijk aan.

Nieuwe wet leidt tot aanpassing ambtenarenregeling

Per 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht. De Car-uwo vervalt dan als rechtspositieregeling voor de medewerkers van de ABG-organisatie. Het bestuur van de ABG-organisatie heeft aangegeven dat het noodzakelijk is dat de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie gaat deelnemen in de “Werkgeversvereniging voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties”. Deze werkgeversvereniging gaat de CAO voor medewerkers bij samenwerkende gemeentelijke organisaties, zoals de ABG-organisatie, afsluiten. Hiervoor is het nodig om de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie te wijzigen. De gemeenteraad heeft de gelegenheid om wensen en bedenkingen naar voren te brengen over de oprichting van en deelneming in de “Werkgeversvereniging voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties”.

Memo over telecomwet en 5G netwerk

De wijziging van de telecomwet om de uitrol van een 5G netwerk mogelijk te maken, roept vragen op. In de commissie Samenleving is hier aandacht voor gevraagd. Ook bereiken de gemeente vragen van inwoners hierover. Met een memo besteedt het college aandacht aan dit onderwerp en de gestelde vragen.