Als één van de eerste gemeenten in de regio heeft Gilze & Rijen al een Lokaal Sportakkoord. En dat is natuurlijk een prachtige prestatie na een proces wat in zes maanden is doorlopen.

Lokaal Sportakkoord
In navolging op het Nationaal Sportakkoord zijn alle drie ABG-gemeenten al in de eerste ronde voor Lokale Sportakkoorden aangehaakt. Afgelopen mei verdienden de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen de rijkssubsidie voor het aanstellen van een sportformateur. Deze ging meteen aan de slag. Al voor de zomervakantie waren er de startbijeenkomsten en in september de themabijeenkomsten. Alle opbrengsten werden verpakt in Lokale Sportakkoorden per gemeente. Deze zijn ingediend bij het Rijk. De ABG-gemeenten hebben nu mooie uitvoeringsbudgetten gekregen voor 2020 en 2021.

Aanmelden
Ook interesse om aan te sluiten bij het Lokaal Sportakkoord van Gilze & Rijen neem dan contact op met de Gemeente Gilze & Rijen en vraag naar Martin Gommers (Beleidsadviseur sport bij ABG-organisatie).

Voor meer informatie over het Lokaal Sportakkoord klink op deze link.