De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft maandagavond 3 februari 2020 besloten Derk Alssema bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor benoeming als nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt Derk Alssema begin april 2020 benoemd als burgemeester.

De heer Derk Alssema (33) is sinds 2015 wethouder in de gemeente Goes. Hij is momenteel ook voorzitter van de jeugdhulpregio Zeeland en voorzitter energietransitie namens de Zeeuwse wethouders duurzaamheid. Daarvoor was hij vanaf 2010 gemeenteraadslid namens het CDA in de gemeente Goes. Voor zijn wethouderschap was hij werkzaam als procescontroller en als teamleider bij een bankinstelling.

Profielschets
De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 26 september 2019 had vastgesteld. De gemeenteraad herkent in Derk Alssema de verbinder en netwerker die in de profielschets naar voren kwamen.

Laatste fase
Met de aanbeveling van Derk Alssema door de gemeenteraad komt de benoeming van de nieuwe burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen in de laatste fase. Op grond van de aanbeveling doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht bij de Koning, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten.

Installatie
Derk Alssema is de beoogde opvolger van burgemeester Jan Boelhouwer, die eind maart afscheid neemt vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Het streven is om de installatie van Derk Alssema als burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen te laten plaatsvinden in een buitengewone raadsvergadering begin april 2020.