Barbara Visser, Staatssecretaris van het ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie treft voorbereidingen voor een nieuwe luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen. Omwonenden en gemeente hebben gewaarschuwd voor de effecten op de leefbaarheid in de directe omgeving van de vliegbasis. Eind 2019 heeft wethouder Sandra Diepstraten staatssecretaris Barbara Visser uitgenodigd om ter plekke polshoogte te nemen en hierover met omwonenden in gesprek te gaan. De staatssecretaris gaat graag in op deze uitnodiging en komt op woensdag 12 februari naar Gilze en Rijen.

Het programma op 12 februari valt in twee delen uiteen. Het middagprogramma bevat een bustour rond de vliegbasis met huisbezoeken in de vier dorpskernen Rijen, Hulten, Gilze en Molenschot. Ook is er aandacht voor het geluidmeetnet dat Defensie samen met omwonenden rondom de vliegbasis heeft ingericht. Na de bustour is een gesprek met een groep omwonenden, waarin het concept luchthavenbesluit en de zorgen van inwoners over de effecten hiervan centraal staan.

Wethouder Sandra Diepstraten over het bezoek van de staatssecretaris: “het is goed om te zien dat de staatssecretaris de tijd neemt om ter plekke polshoogte te nemen en met omwonenden in gesprek te gaan. Met medewerking van omwonenden en de vliegbasis zorgen we er voor dat de staatssecretaris een goed beeld krijgt van de stand van zaken. Laat dit de start zijn van een oprechte dialoog over het nieuwe luchthavenbesluit.”