PvdA tegen grootschalige bomenkap in Molenschot

Langzamerhand is nagenoeg de hele mensheid ervan doordrongen dat bomen de longen en levensader zijn in een door luchtverontreiniging verstikkende samenleving. Toch gaat de gemeente Gilze en Rijen vrolijk door met grootschalige kap van bomen. Ditmaal worden mogelijk 104 bijna 100-jarige bomen in de Veenstraat in Molenschot het slachtoffer.

Gemeente wil komende maand 104 bomen kappen
De raadscommissie ruimte besprak afgelopen week het voorstel van B&W om 104 bomen te rooien van de ongeveer 90 jaar oude en monumentale laanbeplanting langs de Veenstraat in Molenschot. Deze laanbeplanting behoort tot de weinige karakteristieke laanbeplantingen die onze gemeente telt. In het gemeentelijke bomenbeleid hebben deze daarom ook een bijzondere status. Maar dit weerhoudt de gemeente er niet van om kapvergunningen aan te vragen voor 104 van de aanwezige 266 bomen. Het betreft Amerikaanse eiken en rode beuken.
Als reden voor het kappen voeren B&W aan dat de bomen in slechte conditie verkeren, schimmels en stamschades hebben en wortelopdruk van het wegdek veroorzaken. Bovendien veroorzaken ze overlast aan woningen binnen de bebouwde kom. Met het kappen van de bomen en het snoeien van de overblijvende bomen zegt de gemeente de bomenlaan duurzaam te behouden.

Bomen worden niet ter plaatse herplant
Een onderzoek door boomdeskundigen concludeert dat een aantal bomen in slechte conditie is. Dit is vooral te wijten aan het uitblijven van periodiek onderhoud door de gemeente, slechte groeiomstandigheden en dito vochtvoorziening, werkzaamheden die plaatsvonden aan de weg en boomwortels beschadigden en –door uitblijven van snoei- een te grote ontwikkeling van de kruinen van de soms dicht opeenstaande bomen. Als oplossing hiervoor ziet de gemeente om bomen te rooien die de afstand tussen de bomen vergroot tot 12 à 15 meter. De resterende bomen worden gesnoeid. Vanwege de aanwezige kabels en leidingen kunnen volgens het college geen voedingsstoffen worden toegevoegd aan de bomen. Er worden ter plaatse geen bomen herplant, ook niet op plaatsen waar eerder bomen verdwenen.

PvdA zet vraagtekens bij nut en noodzaak van het rooiplan
In de commissievergadering was de PvdA de enige partij die vraagtekens plaatste bij het voornemen van het college. Fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt hierover: “wij verzetten ons zeker niet tegen het verwijderen van een aantal slechte bomen, maar het plan van de gemeente is te rigoureus en slecht onderbouwd”. De boomdeskundigen adviseren om het behoud van de totale laan zo lang mogelijk te verlengen door middel van een groeiplaatsverbetering. Volgens het advies moet de gemeente bovendien in samenspraak met de beheerders van ondergrondse leidingen tot een gedegen ontwerp komen. Met een advies van de natuur- en landschapsvereniging (NLGR) is bovendien geen rekening gehouden.

Weg van de minste weerstand
Zoals ook bij eerdere plannen, bijvoorbeeld bij de Tilburgsebaan in Gilze, kiest het college ook nu voor de weg van de minste weerstand, namelijk het kappen van de bomen. De PvdA wenst als eerste stap dat de gemeente de te sterk uitgegroeide gezonde bomen gaat snoeien, vooral binnen de bebouwde kom. En bovendien de bestaande open delen van de laan opnieuw beplant. Bovendien kunnen een aantal slechte en vervormde bomen worden verwijderd. Het wordt tijd dat het college en de raad het belang en de waarde van het aanwezige bomenbestand in onze gemeente gaan inzien. Niet voor niks ontwikkelt de provincie een plan om de komende 10 jaar 40 miljoen bomen aan te gaan planten in onze provincie. Hiervoor bestaat een bittere noodzaak. Dan ga je als gemeente toch niet waardevolle en gezonde bomen onnodig kappen?”.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl