Wortelopdruk zorgt meer en meer voor overlast in de straten Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Zaaren, Sterkenhoeve, Wouwerbroek en Breebroek in Rijen. We gaan dit probleem oplossen en dat is voor de gemeenteraad een goed moment om de straten opnieuw en duurzaam in te richten. Het college vraagt de gemeenteraad om 315.000 euro zodat ze met de voorbereidingen kunnen beginnen.

“Het probleem van de wortelopdruk moeten we aanpakken. De straten zijn zo’n dertig jaar geleden aangelegd en toe aan een grote opknapbeurt. In de afgelopen dertig jaar is er veel veranderd. De klimaatverandering stelt meer en andere eisen aan straten. Daarom willen we samen met inwoners toewerken naar een duurzame herinrichting van de straten. Zodra de gemeenteraad het geld beschikbaar heeft gesteld, kunnen we aan de slag met de voorbereidingen.”, vertelt wethouder Aletta van der Veen.

Onder de grond pakken we waar nodig de riolering aan en worden kabels en leidingen verlegd. Boven de grond zet de gemeente in op een groene, veilige en fietsvriendelijke inrichting. Het jaar 2020 staat voornamelijk in het teken van ontwerpen en voorbereiden. Vanaf 2021 starten we met de werkzaamheden. “Om alles zorgvuldig voor te bereiden en de overlast voor de wijk tijdens de uitvoering te beperken, doen we dat straat voor straat” aldus de wethouder.

Op 10 maart vergadert de raadscommissie Ruimte over het voorstel van het college. Het is op 23 maart 2020 aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen.