PvdA stemde tegen kaalkap van bijna eeuw oude bomen in Molenschot

De gemeenteraad besloot in meerderheid op 17 februari dat 104 bijna een eeuw oude bomen langs de Veenstraat in Molenschot mogen worden gekapt. Nog deze week worden de bomen in allerijl verwijderd door de gemeente. Dit leidt tot een kaalslag van één van de weinige monumentale laanbeplantingen in Gilze en Rijen.

Met minder bomen had kunnen worden volstaan
Al geruime tijd zinspeelt de gemeente met het opknappen van de monumentale laanbeplanting langs de Veenstraat in Molenschot. Wie hierbij denkt aan het verwijderen van zieke of slechte bomen en herplant van opengevallen plaatsen heeft het mis. De gemeente kapt 104 van de in totaal 250 karakteristieke Amerikaanse eiken en Rode beuken. Herplant vindt ter plaatse niet plaats. Met het besluit dat de vier coalitiepartijen Kern’75, CDA, Gemeentebelang en VVD op 17 februari namen, wordt geen gehoor gegeven aan een advies dat externe deskundigen gaven. Eveneens is een advies van de Natuur- en Landchapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) zonder meer terzijde geschoven. Om dit advies had de gemeente nota bene zelf gevraagd. Naar de mening van de PvdA was er geen noodzaak tot het kappen van zoveel bomen. Een aanvullend bomenadvies voor behoud van het merendeel van de bomen was noodzakelijk. Ook hadden andere maatregelen het fraaie karakter van de bomenlaan kunnen behouden.

Gemeentelijk onderhoud schoot tekort
Belangrijke reden voor het verwijderen van de bomen is dat de gemeente jarenlang achterwege liet om de groeiomstandigheden van de bomen te verbeteren. Dit betreft onder meer de voeding en waterhuishouding voor de bomen, evenals het periodiek snoeien van de kruinen. Ook zijn bij de recente gemeentelijke reconstructie van de Veenstraat boomwortels op ondeskundige wijze aangetast.

Krokodillentranen van de coalitie
Zowel tijdens de behandeling in de commissie als de raad stemden de vier coalitiepartijen zonder veel vragen of reserves in met het plan van het college. Er werden slechts figuurlijke krokodillentranen geplengd. PvdA, D’66 en Groen Gilze en Rijen meenden dat het plan een deugdelijke onderbouwing mist en het aanzien van Molenschot teveel geweld aandoet. PvdA fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt hierover: ‘Wat mij echter het meeste stoort, is dat het er opnieuw alle schijn van heeft dat het college en de vier coalitiepartijen het plan in achterkamertjes hebben bekokstoofd. De raad verwordt hiermee in meerderheid tot jaknikker en applausmachine. Een bekwaam college legt de raad keuzemogelijkheden voor. Nu hebben inwoners van Molenschot bepaald dat 104 bomen moeten verdwijnen. Hiermee is het keuzerecht van de raad fundamenteel ondergraven en verworden raadsbehandelingen tot een karikatuur”.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl