Met het Centrumplan Gilze krijgt Gilze een volwaardig centrum. Het plan valt in twee delen uiteen: een parkdeel, vooral bedoeld voor wonen, en een centrumdeel met woon- en winkelfunctie. Voor de inrichting van de openbare ruimte in het parkdeel heeft de kunstenaar Jan van IJzendoorn een ontwerp gemaakt. Door inwoners, kunstcommissie en gemeente is zijn ontwerp gekozen. Het college stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe impuls te geven om dit ontwerp aan te leggen.

Het ontwerp is groen, kleinschalig van opzet, ‘speels’ en duurzaam. Een kronkelend pad verbindt vijf gebieden die uitnodigen om doorheen te lopen, te verblijven of te spelen. De groene opzet speelt in op de klimaatverandering en biodiversiteit. De aanleg van het ontwerp gebeurt op basis van cofinanciering. “De inrichting van de openbare ruimte vormt de afsluiting van de ontwikkeling van het Centrumplan Gilze Parkdeel. Een plan dat tegemoet komt aan wensen van onze inwoners en de ambities van onze gemeente. Ik kijk er naar uit om straks echt over het kronkelende pad door de vijf gebieden te lopen”, aldus wethouder Aletta van der Veen (Centrumplan Gilze).

In 2015 heeft de gemeenteraad besloten garant te staan voor een aanvulling van het budget dat niet via externe bronnen gevonden kan worden tot een maximum van € 90.000. De praktijk laat zien dat het raadsbesluit uit 2015 niet werkbaar is voor het binnenhalen van cofinanciering. Daarom is het voorstel om de afspraken aan te passen en garant te staan voor een bedrag van € 90.000.

“Met dit raadsvoorstel moet het lukken om kunstenaar Jan van IJzendoorn beter lukken de financiering dit voorjaar rond te hebben. Daarna kan de aanleg van de openbare ruimte in het parkdeel Centrumplan Gilze beginnen”, aldus wethouder David Vermorken (Kunst en Cultuur). De gemeenteraadsvergadering is op maandagavond 23 maart.