Het project van de nieuwbouw van De wildschut heeft een opeenstapeling van tegenslagen gekend. Volgens de oorspronkelijke planning had de nieuwe school er al moeten staan. De realiteit is dat de bouw nu stil ligt. De PvdA vraagt de verantwoordelijke wethouder om duidelijkheid en om alles op alles te zetten, zodat in ieder geval na de kerstvakantie in januari 2021 de lessen gestart kunnen worden in de nieuwe school.

Gilze-Rijen breuk
De nieuwbouw van basisschool De Wildschut heeft al in de aanloopfase veel vertragingen gekend. Kort na de start van de nieuwbouw bleek ook nog eens het grondwater op sommige plaatsen te hoog te staan, zodat weer niet verder gegaan kan worden met de bouw. De reden voor deze hoge grondwaterstand is de zogenaamde Gilze-Rijen breuk die door de grond onder de nieuwbouwlocatie loopt. Er was niet voorzien dat dit zoveel problemen zou opleveren. Een oplossing wordt gezocht, maar de vertraging is naar verwachting 6 tot 8 weken.

Vertraging en hogere kosten
De kosten voor de nieuwbouw zijn door alle vertragingen al hoog opgelopen en zullen nu nog verder oplopen. Voor de meest recente tegenslag werd ingezet op realisatie van de nieuwbouw in de herfstvakantie van dit jaar met een uitloopoptie tot kerst. De PvdA wil dat alles op alles wordt gezet om realisatie van de nieuwbouw voor 2021 alsnog mogelijk te maken. Saillant detail: de Gilze-Rijen breuk loopt ook in Rijen op de plaats waar men bij het station een spoortunnel wil aanleggen. Leidt deze breuk ook tot onverwachte problemen en hogere kosten bij de realisatie hiervan?

Communicatie
De PvdA is van mening dat een goede communicatie zeker in een project met veel tegenslagen van groot belang is. Tot op heden heeft de gemeente niet actief aan de inwoners van Gilze gecommuniceerd over de meest recente vertraging. Dit leidt tot veel geruchten. Ook de communicatie met ouders van de school bleef summier. Pas eind januari, toen er al een tijd niet meer gebouwd werd, kwam het bericht dat het grondwaterpeil te hoog was. De PvdA zal er bij de wethouder op aandringen om deze communicatie naar inwoners en direct betrokkenen weer actiever op te pakken.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl