Op verzoek van de Commissaris van de Koning blijft Jan Boelhouwer tot 7 april 2020 burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen. Om dit mogelijk te maken is hij vanaf 1 april benoemd tot waarnemend burgemeester. Derk Alssema is per 7 april 2020 bij Koninklijk besluit benoemd tot burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen.

Jan Boelhouwer blijft dus iets langer burgemeester. Hij legt hieronder uit waarom:
“Zoals u weet, zou ik op 26 maart in een bijzondere raadsbijeenkomst officieel afscheid nemen van de gemeente Gilze en Rijen. Daarbij heb ik altijd gezegd in bijzondere omstandigheden tot en met 31 maart mijn verantwoordelijkheid te nemen. Niet wetende dat we op dit moment te maken zouden hebben met het coronavirus en vergaande maatregelen om dit virus zoveel mogelijk te beteugelen.

De maatregelen zijn bedoeld om kwetsbare mensen te ontzien. En er voor te zorgen dat iedereen die ziek wordt de zorg krijgt die nodig is. Ik wens iedereen die het coranavirus nu heeft veel beterschap en sterkte toe. Ik hoop dat iedereen voorspoedig herstelt.

Hoe goed en intensief de zorg voor de zieken ook is, helaas overlijden er meer en meer mensen door het coronavirus. Een naaste verliezen is altijd een groot verlies. Het doet me pijn om te zien dat een gepast afscheid niet altijd mogelijk is. Dat maakt het extra wrang.

Met dit in gedachten, krijg ik meer en meer respect voor de hulpverleners die alle mensen met corona bijstaan. De verhalen over hun ervaringen zijn intens. Wat leveren zij een enorme inspanning onder soms extreme omstandigheden.

Uw nieuwe burgemeester Derk Alssema is per 7 april bij Koninklijk besluit benoemd. Gegeven het coronavirus en alle geldende maatregelen heeft de Commissaris van de Koning mij gevraagd om van
1 tot en met 6 april waarnemend burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen te zijn.

Ik heb direct ja gezegd. Zo zorgen we er voor dat de continuïteit in het gemeentebestuur geborgd is. Juist in deze tijd is dat enorm belangrijk.

Ik reken op uw steun. Houdt u aan de maatregelen. Hou vol. Samen kunnen we de crisis aan.

Burgemeester dr. Jan Boelhouwer