Na coronacrisis werk maken van lokale educatieve agenda

Onlangs liet Niels Brans, directeur-bestuurder van Stichting Nuwelijn & Muzerij, zijn ongenoegen blijken over de communicatie vanuit de gemeente en met name verantwoordelijk wethouder Van der Veen. Voldoende reden voor de PvdA-fractie om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Relatie bestuur Nuwelijn en de wethouder
Onder Stichting Nuwelijn & Muzerij valt een groot deel van de scholen en peuterspeelzalen in onze gemeente. De PvdA Gilze en Rijen schrok dan ook van het bericht dat Niels Brans niet te spreken was over de communicatie met de gemeente en met wethouder Van der Veen in het bijzonder. Tijdens de corona uitbraak in Nederland heeft de wethouder niet uit zichzelf contact gezocht om te vragen of de gemeente iets voor het schoolbestuur kon betekenen en de communicatie vanuit de gemeente was onduidelijk.

Schriftelijke vragen PvdA
De PvdA-fractie stelde daarom schriftelijke vragen hierover aan het college. Marielle Doremalen: “Het is belangrijk om zo spoedig mogelijk helder te hebben waar het fout is gegaan in de onderlinge communicatie en om de verhouding tussen de wethouder en het bestuur van Nuwelijn & Muzerij zo snel mogelijk te verbeteren”. Nadat het college eerder aangaf eerst af te willen wachten tot fysiek contact met Niels Brans weer mogelijk is, is op aandringen van de PvdA nu toch door het college geantwoord ook gebruik te willen maken van de mogelijkheid om met Niels Brans te videobellen.

Lokale Educatieve Agenda
Iedere gemeente beschikt over een Lokale Educatieve Agenda (LEA). Hierin staat beschreven welke doelen de gemeente samen met de schoolbesturen wil behalen. In Gilze en Rijen ontbreekt zo’n lokale educatieve agenda. Wel blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA door het college dat er wel getracht wordt regionaal het een en ander samen op te pakken. Volgens de PvdA is het van belang om toch te komen tot een lokale educatieve agenda, zeker in een gemeente waar onderwijs aangeboden wordt vanuit verschillende schoolbesturen. De PvdA zal hier na de coronacrisis nog verder op terug komen.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl