Foto: VVD raadslid Hans van Nistelrooij “ Steun onze lokale ondernemers zoveel mogelijk”

De corona-pandemie raakt ons allemaal. Het grijpt in op ons dagelijkse leven en op dat van onze ondernemers. “Daarom zijn wij als VVD Gilze en Rijen blij dat de gemeente er ook in deze crisistijd voor hen is. Wij steunen van harte de maatregelen die VVD wethouder David Vermorken en zijn collega’s hebben genomen.” aldus VVD raadslid Hans van Nistelrooij. De maatregelen die genomen zijn op het gebied van uitstel van belasting, geen nieuwe voorlopige aanslagen voor gemeentelijke belastingen, het snel betalen van rekeningen, voorlopig geen aanmaningen tot en met directe inkomenshulp voor ZZP’ers zijn allemaal direct onder de aandacht van onze ondernemers gebracht middels een persoonlijk schrijven. “Deze directe manier van communiceren door wethouder Vermorken wordt zeer gewaardeerd” vervolgt Hans van Nistelrooij.

Aandacht voor effect Corona-crisis op jongeren
Ook de jeugd is zwaar geraakt door de corona crisis. In de woorden van VVD-Raadslid Ryan van Osch: “Overal om mij heen zie ik jongeren die een periode van onzekerheid tegemoet gaan en het gevoel krijgen alsof ze gezien worden als de boosdoeners die niet zelf-isoleren terwijl ze dat wel doen.” Veel studenten zijn noodgedwongen teruggekeerd uit de studentensteden naar onze gemeente. Ze gaan een onzekere financiële tijd tegemoet omdat deze crisis betekent dat hun bijbaantjes in o.a. de horeca niet meer bestaan terwijl ze nog steeds collegegeld moeten betalen, de studielening doorloopt en ook vaak de huur voor hun kamer waar ze nu geen gebruik van maken.

VVD fractievoorzitter Hans Rutten vult aan: “Ja ik roep alle jeugd op om zich te houden aan de maatregelen en niet meer een pilsje met vrienden te gaan drinken en rekening te houden met de kwetsbare mensen in de samenleving. Maar ik vraag ook aandacht om even stil te staan bij de consequenties die deze crisis heeft voor de jeugd en hun toekomstplannen. We zullen een grotere groep jongeren gaan zien met hogere schulden en meer studievertraging. Daar moet aandacht voor zijn.”
Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.