Dinsdag 7 april 2020 is de eerste werkdag van onze nieuwe burgemeester Derk Alssema. De burgemeester laat zich direct bijpraten over de laatste stand van zaken rondom het coronavirus in de gemeente. De eerste afspraak in de agenda is de wekelijkse B&W-vergadering. Burgemeester en wethouders vergaderen op gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar. Na deze vergadering vergadert het college ook onder de nieuwe burgemeester zoveel mogelijk digitaal tijdens de coronacrisis.

Burgemeester Derk Alssema maakt in de komende periode graag kennis met zoveel mogelijk inwoners en organisaties. Nu iedereen thuis moet blijven, gebeurt dat niet in persoonlijke ontmoetingen of bijeenkomsten. “Ik hecht er veel waarde aan persoonlijk contact te hebben, dicht bij de inwoners staan. Zeker in tijden van crisis is dat heel belangrijk. Ik wil graag tot steun zijn en je moet weten wat er leeft. Nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, ga ik dagelijks mensen bellen. Ook ben ik te vinden op Instagram, Twitter en Facebook. Op Facebook is dat op de pagina burgemeester Derk Alssema.”

Gebruikelijk op de eerste werkdag van een nieuwe burgemeester is het afleggen van de eed of gelofte. Dit gebeurt tijdens een gemeenteraadsvergadering in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning. Gelet op de maatregelen die gelden rondom het coronavirus is de installatie op een later tijdstip. De burgemeester kan ondertussen gewoon aan de slag. Leidend is het koninklijk besluit waarin de benoeming is vastgelegd.