https://vimeo.com/event/35552

Op donderdagavond 23 april 2020 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.30 uur. De raad vergadert deze keer zonder publiek, vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Er zijn maar 14 raadsleden aanwezig en de voorzitter en de griffier. De wethouders schuiven pas aan wanneer dat nodig is. Mensen die in willen spreken kunnen dat schriftelijk doen. De vergadering is rechtstreeks te bekijken via https://vimeo.com/event/35552. Iedereen is van harte welkom om mee te kijken en luisteren.

Wat staat er op de agenda?
Op de agenda staan onder andere raadsvoorstellen over het herinrichten van diverse straten in Rijen en in Gilze en het verhogen van het bedrag voor duurzaamheidsleningen.
De volledige agenda voor de vergadering staat op gilzerijen.raadsinformatie.nl.

Hoe kunt u de vergadering vanuit huis volgen?

De vergadering is zonder publiek, maar u kunt de vergadering vanaf 19.30 uur wel rechtstreeks bekijken via https://vimeo.com/event/35552.

Hoe kunt u schriftelijk inspreken over onderwerpen die op de agenda staan?
In alle vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over de onderwerpen die op de agenda staan. Deze keer is dat een schriftelijk spreekrecht. U kunt uw tekst mailen naar joep.timmermans@gilzerijen.nl. U kunt dit doen tot donderdag 23 april 2020 12.00 uur. Teksten die de griffie na dit moment ontvangt, kunnen helaas niet meer ingebracht worden in de vergadering.