Vrijheid is een goed,
waar menigeen slechts
van kan dromen.

Het is door grote
offers en veel leed
tot stand gekomen.

‘t Is een geschenk dat,
zwaarbevochten, aan
ons is gegeven.

Opdat wij nu
in vrede en in vrijheid
kunnen leven.

Bedenk, bij alles wat u doet,
hoe kostbaar vrijheid is.

En houdt hen, die hun leven
gaven, in uw gedachtenis.