Op 30 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten om het college opdracht te geven om de herontwikkeling van de stationsomgeving (spoorzone) verder voor te bereiden.

Tegen dat raadsbesluit zijn 23 (gelijkluidende) bezwaarschriften ingediend. Deze bezwaren zijn recentelijk door de gemeenteraad op basis van een advies van de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Wij leven, 75 jaar na de bevrijding, gelukkig in een samenleving waarin een ieder die zich in zijn/haar rechten tekort gedaan voelt via democratische kanalen verhaal kan halen.

De VVD Gilze en Rijen vindt de herontwikkeling van de Spoorzone cruciaal voor Rijen Zuid en in het bijzonder voor de militaire wijk en Haansberg. Dit is al vastgelegd in de Toekomstvisie Spoorzone Rijen van eind 2013. Centraal in deze gemeentelijke visie staat de stationsomgeving, de verbinding met de rest van de gemeente en de bereikbaarheid en ontwikkeling van de militaire wijk.

“De nieuwe onderdoorgang is belangrijk voor de verbinding van de stationsomgeving met de rest van de gemeente en de bereikbaarheid, veiligheid (brandweer/politie) en ontwikkeling van de militaire wijk in Rijen. Zeker nu deze wijk volledig gemoderniseerd wordt. De onderdoorgang versterkt ook de verbinding tussen Rijen Zuid en het bedrijventerrein Haansberg (25% van de werkgelegenheid van onze gemeente is hier gevestigd) met het winkelhart van Rijen. Daardoor ontstaan er voor ondernemers aan beide kanten van het spoor nieuwe kansen” aldus VVD raadslid Hans van Nistelrooij. “ Om te voorkomen dat Rijen Zuid geïsoleerd raakt van de rest van Rijen is het zaak dat de tunnel toegankelijk is voor alle verkeer, daardoor blijven Rijen Zuid en Noord met elkaar verbonden”

Fractie voorzitter Hans Rutten vult aan “ Zo’n onderdoorgang moet voor alle gebruikers, inclusief de hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) een verkeersveilige en optimale verbinding tussen noord en zuid creëren en aansluiten op een autoluw centrum van Rijen. Hiervoor zijn ook maatregelen gepland die de tunnel alleen toegankelijk maken voor lokaal verkeer”

Veel mensen waarderen vandaag weer de saamhorigheid en gemeenschapszin. Daarbij hoort dat iedereen bereikbaar is. Daarom willen wij als VVD Gilze en Rijen er alles aan doen om een veilige onderdoorgang te realiseren onder het spoor in Rijen voor alle gebruikers, om te voorkomen dat Rijen Zuid geïsoleerd wordt van de rest van Rijen. Op deze manier blijft Rijen één geheel.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.

DELEN
Vorig artikelGEZOCHT: LEGPUZZELS!
Volgend artikel75 jaar Vrijheid