De VVD Gilze en Rijen is erg blij met deze nieuwe impuls voor het park-deel van het centrumplan Gilze. Met het Centrumplan Gilze krijgt Gilze een volwaardig centrum. Iets waar de VVD Gilze en Rijen al jaren lang een warm pleitbezorger van is.

Het park-deel, vooral bedoeld voor wonen, krijgt landschapskunst van Jan van IJzendoorn. Een gerenommeerde kunstenaar met veel geroemde, grote kunstwerken op zijn naam. Voor de inrichting van de openbare ruimte in het park-deel heeft hij een ontwerp gemaakt “ Aardbloemen en Wadi’s”. Een kronkelend pad verbindt vijf gebieden die uitnodigen om doorheen te lopen, te verblijven of te spelen. De groene opzet speelt in op de klimaatverandering en biodiversiteit.


Verbeeldingen: Aardbloemen en Wadi’s in Centrum Gilze

De inwoners van Gilze zijn steeds nauw betrokken geweest bij het proces om tot een finale keuze te komen en hebben samen met de Gemeentelijke Kunstcommissie en gemeente zijn ontwerp gekozen. “Dit is een heel mooi voorbeeld hoe een transparante en door de Gemeentelijke Kunstcommissie goed georganiseerde bewoners participatie tot een prachtige en gedragen keuze heeft geleid” aldus VVD wethouder voor David Vermorken (Kunst en Cultuur).

Omdat de aanleg van dit prachtige ontwerp het door de gemeente beschikbaar gestelde budget te boven gaat, het kost ca € 183000, gebeurt de aanleg op basis van cofinanciering met een externe partij. Als voorwaarde voor de externe cofinanciering moet de gemeente besloten hebben om garant te staan voor haar deel.

Daarom heeft de raad besloten om garant te staan voor een bedrag van € 90.000.
“Met dit raadsbesluit moet het kunstenaar Jan van IJzendoorn beter lukken de rest van de financiering dit voorjaar rond te krijgen. Daarna kan de aanleg van de openbare ruimte in het park-deel Centrumplan Gilze beginnen”, aldus VVD wethouder David Vermorken (Kunst en Cultuur).

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.