De bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan voor Rijksweg 5 in Hulten zijn ingetrokken. Dat heeft de Raad van State laten weten aan de gemeente. Dit betekent dat het vanaf nu het is toegestaan om horeca te vestigen op deze locatie. Het gewijzigde bestemmingsplan biedt verschillende mogelijkheden om herbouw op de locatie te doen. Ook is het mogelijk om een speelbos bij de locatie in te richten. De toekomstige afsluiting van de Rijksweg N282 voor doorgaand verkeer bij Hulten biedt mogelijkheden voor een aantrekkelijke horecavoorziening. De gemeente gaat op zoek naar een geschikte koper.

“Binnen de mogelijkheden die er zijn in de directe omgeving van de vliegbasis, kunnen we door met de herontwikkeling van het terrein. Dat is goed nieuws voor omwonenden die in het verleden veel overlast hadden van het voormalige Badda Bing en nu aankijken tegen een verrommelde locatie. Het eerste wat we gaan doen is, slopen en opruimen van wat ooit Badda Bing was”, aldus wethouder Ariane Zwarts.

De gemeente laat voor de sloopwerkzaamheden eerst flora- en faunaonderzoek doen. Dit onderzoek loopt tot begin oktober. Levert het onderzoek geen bijzonderheden op, dan kan de sloop daarna starten.

De gemeente kocht de locatie in 2014 om ongewenste ontwikkelingen op deze plek te voorkomen.