Het college heeft de perspectiefnota 2021 gepresenteerd en aan de gemeenteraad aangeboden voor goedkeuring op 6 juli 2020.

Wij hebben u al laten weten dat wij op hoofdlijnen kunnen instemmen met deze nota. “Wij hebben echter ook zorgen” aldus VVD fractievoorzitter Hans Rutten. “Wij zien dat veel projecten jaren vertraging oplopen. Gelukkig kan nu eindelijk het centrum van Gilze aangepakt worden maar nu zorgen dat we doorpakken met het centrumplan Rijen. We hebben al lang genoeg gewacht op een mooie dorpskern. Ook met de verbouwing van de bibliotheek in de Boodschap te Rijen wil niet vlotten. VVD wil dat we lopende projecten sneller afronden en minder energie steken in nieuwe beleid.”

Een mooi voorbeeld hiervan is het Fietsplan. Ambtelijk is geadviseerd om dit nu niet te starten. Er zij al enkele mooie fietspaden aangelegd en er zijn een aantal grote fietsprojecten die worden opgestart zoals de snelfietsroute. Al eerder is met de ontwikkeling spoorzone een verkeersstudie gedaan waarin de fietsbewegingen in Rijen integraal zijn besproken. Toch wil het college een fietsplan opstellen, VVD ziet het nut en noodzaak er nu niet van in.

“Naast zorgen zien wij ook mogelijke verbeteringen” zegt VVD raadslid Ryan van Osch, “ wij hebben het college gevraagd om de goede ervaringen die onze inwoners hebben met het op afspraak bezoeken van de milieustraat door te zetten ook al zouden de Corona maatregelen hier geen aanleiding meer toe geven”.

Daarnaast vinden wij het voorstel om te bezuinigen op de Jonge mantelzorgerondersteuning niet effectief, daarnaast zijn wij wel een voorstander zijn om de vergoeding aan scholen voor de conciërge sneller af te bouwen. “Wij zijn bijna de laatste gemeente in de regio die dit nog doet terwijl de schoolstichtingen vorig jaar nog €680 miljoen extra hebben toegezegd gekregen van minister Slob voor het helpen terugdringen van de werkbelasting van onderwijzers ” aldus VVD raadslid Hans van Nistelrooij. “ Als we deze twee VVD wensen koppelen dan kan dit kostenneutraal”

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.