Het college van de gemeente Gilze en Rijen sluit een koop-/realisatieovereenkomst met ontwikkelaar Durendael voor de ontwikkeling en realisatie van de oostzijde van het Wilhelminaplein in Rijen. Durendael B.V. is een samenwerking tussen van Santvoort Ontwikkeling B.V. uit Veldhoven en BPD Ontwikkeling B.V. Regio Zuid. Samen met de ontwikkelaar is gewerkt aan een plan dat invulling geeft aan de langgekoesterde wens om van het Wilhelminaplein een volwaardig dorpsplein voor Rijen te maken. Een plein dat omringd is door winkels en horeca met daarboven appartementen.

Wat wordt er gebouwd aan de oostzijde van het Wilhelminaplein?
Al jaren is er gesproken over de afronding van het Wilhelminaplein. Het gepresenteerde plan gaat over de invulling van het braakliggende terrein aan het Wilhelminaplein. Dit terrein is op dit moment in gebruik als tijdelijk parkeerterrein. Het plan bestaat uit een volwaardige supermarkt, een winkel van ca. 150 m2, een horecavoorziening op het plein en twintig appartementen. Aan de achterzijde van het plan komen 117 parkeerplaatsen. Het geheel krijgt een groene uitstraling.

Welke kansen biedt het Wilhelminaplein als volwaardig dorpsplein?
Wethouder Sandra Diepstraten is blij met het resultaat: ‘Er ligt er nu een kwalitatief goed plan. De afspraken met Durendael zijn vastgelegd in een overeenkomst en we verkopen de grond aan hen. Durendael heeft nu alle grond in bezit en kan vol door met de voorbereidingen. Rijen krijgt eindelijk het dorpsplein waar het al zo lang naar uitkijkt. We gaan van deze plek ook echt ons centrale dorpsplein maken met ruimte voor terrassen, festiviteiten en andere ontmoetingen.’

Hoe komt het plein eruit te zien?
Uitgangspunt is dat het plein straks uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Voor de openbare ruimte zet het college in op een duurzame inrichting met aandacht voor groen en gevarieerde aanplant. De nieuwe inrichting biedt straks verkoeling en houdt langer water vast. Gemeente gaat inwoners vragen mee te denken in het ontwerp van het openbaar gebied. Hoe en wanneer dat gebeurt, bepaalt de gemeente in de komende periode.

Wat gebeurt er in de komende periode?
De komende tijd worden de bouwplannen verder uitgewerkt. Durendael gaat een definitieve koop-/realisatieovereenkomst sluiten met de supermarkt. De gemeente gaat aan de slag met de inrichting van het Wilhelminaplein tot groen, duurzaam en volwaardig dorpsplein. De exacte planning wordt nader uitgewerkt. We houden inwoners op de hoogte via de digitale nieuwsbrief en gemeentelijke media. Abonneren op de nieuwsbrief gaat via secretariaatprojecten@abg.nl.