November: de maand van het wonen

Bereikbare koop- en huurwoningen in Gilze en Rijen zijn voor velen onbereikbaar. Dat was het standpunt van de PvdA bij de behandeling van de gemeentelijke woonvisie eerder dit jaar. En dat is nog het standpunt. Amper of geen nieuwe woningen in de sociale huur maakt de kans op woonruimte voor veel woningzoekenden onmogelijk. En dat geldt ook voor nieuwe huurwoningen voor mensen met een middeninkomen die niet voor een sociale huurwoning bij de woningstichting in aanmerking komen. Vooral ook in deze huurklasse vallen woningzoekenden in onze gemeente buiten de boot. Dit geldt eveneens voor veel kopers, waaronder ouderen bij wie het (midden)inkomen ontoereikend is voor een vereiste hypotheek. Hierdoor ontstaat een scheefgroei in de woonruimteverdeling en stagneert de gewenste doorstroming.

Wonen is een grondrecht
De huizenprijzen zijn heel hoog, er zijn te weinig sociale en middenklasse huurwoningen, en het krijgen van een hypotheek is als starter haast onmogelijk geworden. Ook veel jongeren en startende inwoners van onze gemeente vinden daarom geen eigen woonruimte en wonen gedwongen nog thuis bij hun ouders.
Kortom: veel inwoners zitten muurvast en voelen zich gevangen. De PvdA vraagt daarom deze maand november opnieuw aandacht voor de grote groep woningzoekenden.

Veel duurdere koopwoningen en –appartementen
Het pleidooi van de PvdA vond weinig weerklank bij het college van Kern’75, CDA, Gemeentebelang en VVD. De gepresenteerde prognose van nieuwbouwwoningen in 2020 bracht aan het licht dat mogelijk slechts een kleine 20% tot de bereikbare koopwoningen behoort. In de nieuwbouw van huurwoningen en bijzondere woonvormen is dit in het geheel niet voorzien. Mogelijk dat hierin in 2021 enige verbetering komt als plannen voor de invulling van de voormalige basisschool De Kring en de Marechausseekazerne in Rijen en het gebied Wendel-Zuid in Gilze tot ontwikkeling komen. Duidelijk is dat op deze manier niet gebouwd wordt naar behoefte.

Verkeerde inzet
In 2020 zijn tot dusverre geen van de voorgenomen plannen tot ontwikkeling gekomen. Zwaar teleurstellend was bovendien het besluit van de coalitiepartijen Kern’75, CDA, VVD en Gemeentebelang om zonder enige terughoudendheid in te stemmen met de realisatie van dure koop- en huurappartementen en woningen in het centrumdeel van het Centrumplan in Gilze. Ook hier vist dus een grote groep woningzoekenden achter het net. De gemeente voldoet hiermee ook niet aan haar eigen woonvisie. Immers starters en jonge gezinnen kregen hierin de nadruk als meest dringende doelgroepen.

Verhuiskaarten actie
Door middel van een ludieke actie met verhuiskaarten met als thema “WIJ GAAN VERHUIZEN” (was het maar waar!), zal de PvdA Gilze en Rijen de komende weken de inwoners steunen bij hun wens naar meer bereikbare en betaalbare woningen. Houd dus de brievenbus in de gaten! Via de verhuiskaart kan een petitie worden gesteund om de woningbouw te versnellen.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl