Al ruim 400 handtekeningen voor petitie “Geef Rijen een Hart”

Eerder lanceerde de PvdA Gilze en Rijen onder de naam “Geef Rijen een Hart” het idee om een nieuw cultureel centrum te bouwen aan het Wilhelminaplein. Ook werd er met een petitie gestart zodat ook onze inwoners zich uit konden spreken voor dit plan. Op dinsdag 1 december is deze petitie door de fractievoorzitter van de PvdA, Marielle Doremalen, overhandigd aan burgemeester Derk Alssema.

Geef Rijen een Hart
Aan het Wilhelminaplein ligt nu een tijdelijk parkeerterrein. In de plannen van het college wordt op die plaats een Lidl gebouwd. Een supermarkt met afgeplakte ramen zorgt volgens de PvdA niet voor een verfraaiing van het centrum van Rijen. Het Wilhelminaplein wordt er zeker ’s avonds ook niet levendiger door. Daarom stelt de PvdA voor om te kijken of het mogelijk is om op deze locatie een nieuw cultureel centrum te bouwen, omdat de huidige accommodatie voor veel geld moet worden verbouwd. Een nieuwe Boodschap dus, waardoor wel een mooi en levendig Wilhelminaplein ontstaat. Op die manier krijgt Rijen ook voor de verre toekomst een echt dorpshart.

Petitie
De PvdA Gilze en Rijen startte met de petitie, zodat onze inwoners hun steun kunnen betuigen aan “Geef Rijen een Hart”. Deze petitie werd tot nu toe al door meer dan 400 inwoners van onze gemeente ondertekend. Als ‘tussenstap’ heeft Marielle Doremalen de petitie overhandigd aan burgemeester Derk Alssema. Marielle daarover: “Ik heb de burgemeester gevraagd om de petitie te bespreken met de wethouders. Via de petitie wordt gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de mogelijkheid voor nieuwbouw van het cultureel centrum aan het Wilhelminaplein. Hopelijk neemt het college van B&W dit signaal van de inwoners serieus en laat het haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Pas dan is het mogelijk voor de gemeenteraad om een afgewogen keuze te maken. Het gezicht van het centrum van Rijen wordt immers door de invulling van het centrumplan voor vele tientallen jaren bepaald”.

Hoe nu verder?
Het college heeft aangegeven binnen enkele weken met een reactie te komen. Uiteraard zijn wij vanuit de PvdA net zoals onze inwoners heel benieuwd naar deze reactie. Overigens blijft het mogelijk de petitie te ondersteunen. In ieder geval tot duidelijk wordt hoe de definitieve invulling gestalte gaat krijgen. Hoe meer inwoners de petitie blijven ondertekenen, hoe sterker het signaal is dat wij daarmee afgeven. Dus ga naar www.geefrijeneenhart.nl en teken de petitie!

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl