Tijdens de jaarwisseling luidden de kerkklokken een hoopvol 2021 in. In heel Nederland hebben CDA- afdelingen deze oproep aan kerkbesturen gedaan. Ook in Gilze, Rijen en Molenschot was het klokgelui te horen.

Van oudsher dient het luiden van de kerkklok om de omwonende bevolking ergens op te attenderen. Het aanbreken van een nieuw jaar is toch iets waar mensen naar uitkijken en het liefst samen vieren. Kerkklokken worden ook gezien als teken van hoop. Als teken van eenheid. Een mooi begin van het nieuwe jaar.

We hopen samen met u dat het nieuwe jaar anders gaat worden dan 2020. Dat langzaam maar zeker de maatregelen soepeler kunnen worden en het gewone leven weer kan worden opgepakt. Dat de zorg ontzorgd kan worden, dat ondernemers verder kunnen en verenigingen hun deuren weer kunnen openzetten.

Dit jaar staat in de gemeente aardig wat op stapel: de nieuwbouw en renovatie van sporthal Achter de Tuintjes, woningbouwprojecten, herinrichting van straten en de centrumplannen zijn een greep uit de vele ontwikkelingen in onze gemeente. De leerlingen en leerkrachten van basisschool de Wildschut kunnen bijna in hun nieuwe gebouw en de ontwikkeling van de spoorzone en het luchthavenbesluit zullen weer regelmatig op de agenda staan.

Ook in 2021 kunnen we niet om de zorgen over jeugdhulp en WMO heen. We hopen dat er eindelijk een structurele oplossing vanuit het Rijk komt maar moeten ook zelf initiatieven blijven nemen om het goed maar ook beheersbaar te houden.

Onze CDA- fractie hoort ook graag van u waar kansen en uitdagingen liggen. Wilt u, wil jij met ons meedenken of aandachtspunten meegeven bel of mail ons dan of stuur via facebook een chatbericht.

Janet Frankemölle, fractievoorzitter