Ook mogelijkheden op campingparken bezien

De Partij van de Arbeid Gilze en Rijen heeft met schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders verzocht om met spoed te zoeken naar extra woonruimte voor starters en ‘spoedzoekers’ in onze gemeente. Met name voor deze groepen met veel jongere inwoners die jaren ingeschreven staan en mensen die ‘op straat’ komen te staan, bestaat een groot tekort aan woonruimte. Om hieraan echt wat te doen moet hiervoor volgens de PvdA ook gekeken worden naar tijdelijke volwaardige woonunits op campingparken in onze gemeente.

Gemeentelijke woonvisie biedt te weinig uitzicht
De huidige gemeentelijke woonvisie biedt naar het oordeel van de PvdA te weinig uitzicht op voldoende woonruimte voor met name starters en inwoners die door omstandigheden met spoed een woonruimte zoeken. PvdA raadslid Peter von Meijenfeldt hierover: “De PvdA strijdt voor meer en snellere woningbouw in onze gemeente. Er is een schrijnend tekort aan woonruimte voor juist deze doelgroepen. Weliswaar wordt nagedacht over meer mogelijkheden, maar het gaat allemaal veel te traag. Het gevolg is dat jonge starters noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen. Of spoedzoekers, zoals gescheiden mensen in een caravan op een campingpark terecht komen. Wij willen als PvdA dat juist aan deze doelgroepen door de gemeente uitzicht wordt geboden op een volwaardige woonruimte. En er hiervoor een aanpassing komt van de gemeentelijke woonvisie”.

Campingparken bieden wellicht mogelijkheden

De PvdA verwijst in de vragen aan het college naar het initiatief dat ondertussen is genomen in Oosterhout. De gemeente en woningcorporatie Thuisvester werken hier in overleg met een campingpark aan de realisering van tijdelijke huisvesting voor starters en spoedzoekers. Op het recreatiepark realiseert de woningcorporatie tijdelijke volwaardige en verplaatsbare woonunits. Starters en spoedzoekers kunnen hier maximaal twee jaar gebruik van maken in afwachting van doorstroming naar reguliere huisvesting.
Peter von Meijenfeldt hierover: “Een dergelijke handelwijze kan in onze gemeente wellicht ook heel goede openingen bieden. Al één campingpark heeft ons hierover direct met belangstelling benaderd en wil de mogelijkheid bespreken. Hopelijk haken de gemeente en woningcorporatie Leystromen hierop aan”.

Verdere kwaliteitsverbetering van campingparken
De PvdA verwacht dat met de beoogde mogelijkheid voor deze vorm van tijdelijke bewoning een extra kwaliteitsslag wordt geboden aan campingparken in de gemeente. Bij enkele van deze parken, zoals Linberg Park en Brabantse Weelde vinden nu al aanpassingen plaats die moeten leiden tot meer kwaliteit en een grotere aantrekkingskracht voor vooral vakantierecreatie. Meer levendigheid en verjonging kan ook de kwaliteitsverbetering van de campingparken ten goede komen, aldus de PvdA.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl