Bovenop de geldende coronamaatregelen besloot ik om maandagavond 25 januari 2021 een noodbevel af te vaardigen en een veiligheidsrisicogebied in te stellen voor de bebouwde kom van Rijen. Dit soort maatregelen neem je niet zomaar als burgemeester. Ik deed dat in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie naar aanleiding van serieuze signalen over oproepen tot rellen in Rijen. Deze verstrekkende maatregelen nam ik om de mensen in Rijen en hun eigendommen te beschermen.

De oproepen tot rellen, het noodbevel en de aanwezigheid van veel politie in Rijen leidden tot veel reacties. Winkels sloten eerder de deuren en jeugdsportactiviteiten op sportpark Vijf Eiken werden afgelast. In deze tijd waar al weinig kan, is dat extra vervelend. Het laat ook zien dat de inwoners elkaar steunen, hun gezonde verstand gebruiken en niet zitten te wachten op geweld en vernielingen. Dat leid ik ook af uit de vele reacties op ons besluit, dat maandagavond ook massaal is gedeeld via de digitale media.

Ik heb grote waardering voor de wijze waarop de aanwezige politie, brandweer en mensen van de gemeente, zoals Boa’s, maandagavond actief waren. Langs de toegangswegen naar Rijen werd inkomend verkeer actief gecontroleerd en in het dorp zelf werd er gedurende de avond zeer alert en snel geacteerd op signalen. Waar nodig zijn mensen aangesproken en indien noodzakelijk is gebruik gemaakt van het noodbevel. Grote samenscholingen zijn zo voorkomen en de overlast bleef beperkt. Er zijn boetes uitgedeeld voor onder andere samenscholing en overtreden van de avondklok en er is één aanhouding verricht vanwege het niet tonen van een ID-bewijs. Dat alles heeft ertoe geleid dat een dreigende escalatie is voorkomen. Om herhaling te voorkomen, doe ik met klem een beroep op ouders en naasten om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Een compliment heb ik voor de inwoners van onze gemeente. Zij hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep thuis te blijven en zich afzijdig te houden. Veel inwoners hebben maandagavond onze berichten gedeeld en signalen doorgegeven aan politie en gemeente. Dit leidde er mede toe dat we goed zicht hielden op de situatie in het dorp. Daarvoor mijn grote dank!

Het is en blijft een moeilijke tijd. Hou vol, samen komen we dit te boven!