Wordt De Boodschap een bodemloze put?

In de vergadering van de Commissie Samenleving van woensdag 27 januari jl werd er voor de zoveelste keer gesproken over de verbouwing van De Boodschap voor Theek 5. Tegelijkertijd stond er een brief van de SeniorenVereniging Rijen (SVR) op de agenda.

Open bibliotheek
Al jarenlang wordt er gesproken over een noodzakelijke en duurzame verbouwing van De Boodschap waarin het realiseren van een open bibliotheek bij de ingang. In 2018 werden de te verwachten kosten geraamd op ongeveer 7 ton. Echter, tot nu toe blijkt ieder voorstel veel duurder uit te vallen. Inmiddels is er fors bezuinigd op het originele plan en hoopt men het dit keer wel binnen de 7 ton te kunnen realiseren. Of dit ook echt zal lukken, is nog niet duidelijk.

SeniorenVereniging Rijen
De SeniorenVereniging Rijen (SVR) heeft een brief gestuurd aan de leden van de gemeenteraad. De SVR groeit uit haar jasje. Het aantal leden groeit en de verwachting is dat ‘De Oase’, hun huidige ruimte in De Boodschap, binnenkort niet groot genoeg meer is.

Slap aftrekstel
De PvdA Gilze en Rijen pleitte bij monde van fractievoorzitter Marielle Doremalen om de mogelijkheid van nieuwbouw van het Cultureel Centrum in Rijen te overwegen. Marielle Doremalen: “Het huidige plan voor de verbouwing van De Boodschap voor de bibliotheek lijkt slechts een slap aftreksel van het originele plan”.

Nieuwbouw
Er is in twee rondes fors op bezuinigd. Dit leidt niet tot een moderne, toekomstbestendige en open bibliotheek. Daarvoor zal fors meer geld nodig zijn. Daarbij is er naar verwachting binnen enkele jaren meer ruimte nodig voor de SeniorenVereniging Rijen. Dit leidt dan ook tot extra kosten. Marielle Doremalen: “Het lijkt meer en meer een bodemloze put te worden. Beter kan dit geld gereserveerd worden voor nieuwbouw van een echt duurzaam Cultureel Centrum. Rijen verdient net als Gilze, Molenschot en Hulten een toekomstbestendig cultureel centrum”.

Geef Rijen een Hart
Eerder kwam de PvdA met het plan om nieuwbouw van het Cultureel Centrum te realiseren aan het Wilhelminaplein, in het hart van Rijen. Een moderne en duurzame accommodatie die niet aan de rand maar middenin het dorp hoort en bijdraagt aan een gezellig en levendig centrum. Deze actie Geef Rijen een Hart werd al door veel inwoners via de petitie ondersteund. U kunt deze petitie nog steeds ondertekenen via www.geefrijeneenhart.nl

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl