De gemeente Gilze en Rijen investeert fors in sport. Zo kennen we een veelzijdige aanbod van binnen- en buitensportvoorzieningen en hebben we een enthousiaste groep professionele buurtsportcoaches in dienst. Voortbordurend op het lokale sportakkoord uit 2019, ondertekend door maar liefst twintig partijen, heeft het college nieuw sportbeleid gemaakt. Het doel: jong en oud uitdagen om mee te doen, omdat sport en bewegen voor iedereen leuk, gezond en sociaal is. In april is het aan de gemeenteraad om het nieuwe sportbeleid ‘Gilze en Rijen beweegt!’ vast te stellen.

“Ons nieuwe beleid begint met de conclusie dat we het al goed doen. En dat is vooral ook te danken aan de vele vrijwilligers bij de sportverenigingen. Daarbij denk ik aan trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters, bestuurders, onderhoudsploegen, kantinemedewerkers en ga zo maar door. We hebben echt wat te bieden. Van atleet tot zwemmer: voor sporters bieden we binnen en buiten goede voorzieningen. Onze professionele buurtsportcoaches bieden basisscholen bewegingsonderwijs en zijn ook actief met leefstijlprogramma’s, huiswerkklassen en seniorenverenigingen. Dit plan is bedoeld om iedereen uit te dagen om te sporten en te bewegen. Daarmee bewijzen we iedereen een grote dienst, omdat het bedraagt aan een gezondere en actievere leefstijl. Bovendien brengt het mensen met elkaar in contact. De coronapandemie heeft het belang hiervan extra onderstreept.” vertelt wethouder David Vermorken (sport).

In de aanpak komen drie onderwerpen voor het eerst in één gemeentelijke visie samen. Dit zijn de sportaanbieders, het sportprogramma en de gemeentelijke sportaccommodaties. De aanpak moet er voor zorgen dat deze goed op elkaar aansluiten en sportaccommodaties verduurzaamd worden. Wethouder Sport David Vermorken: “We willen bijdragen aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Een groot deel van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente bestaat uit sportaccommodaties. Door samen met gebruikers te werken aan de verduurzaming van onze accommodaties, snijdt het mes aan twee kanten: lagere energielasten voor de gebruikers en een beter milieu.”

De gemeente kijkt in de aanpak naar het bestaande sportaanbod in Gilze en Rijen. Nadrukkelijk roept de aanpak op tot actie samen met zorginstellingen en zorgaanbieders. Als het aan het college ligt, mag ook de openbare ruimte meer uitnodigen om te bewegen. En het is de bedoeling dat aanbod inclusief is, dus iedereen moet zich uitgenodigd voelen om mee te doen.

“De toegevoegde waarde van sport en bewegen is overduidelijk. We bouwen met deze aanpak aan een gezonde, betaalbare samenleving waarin iedereen met plezier kan meedoen. Daarbij zijn verenigingen ook een sociale ontmoetingsplaats. Met dit plan verankeren we het dynamische en veelzijdige sportaanbod ook voor de toekomst in onze gemeente en onze gemeenschap. Gilze en Rijen beweegt!”, aldus wethouder David Vermorken.