Goed overleg tussen de gemeentebesturen van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen, het ABG-bestuur, directie, management en ondernemingsraad/medewerkers is nodig om tot een notitie van uitgangspunten te komen voor de toekomstige huisvesting van de ABG-organisatie. De heer Nico van Mourik is daarom aangesteld als voorzitter van deze overleggen. Hij treedt op als onafhankelijke externe procesbegeleider.

De drie gemeenteraden stemden eerder deze maand in met de aanstelling van een externe begeleider. Nico van Mourik maakte op dinsdagavond 23 februari kennis met de drie gemeentebesturen. Tot eind maart doet hij onderzoek naar de stand van zaken en spreekt hij met alle betrokkenen. In april werkt Nico van Mourik zijn bevindingen uit. Daarna brengt hij verslag uit aan het ABG-bestuur, waarna het resultaat kan worden aangeboden aan de drie gemeenteraden. In mei is het dan aan de drie gemeenteraden om de notitie van uitgangspunten vast te stellen.

Het opstellen van een notitie van uitgangspunten is stap twee in een proces van vijf stappen om te komen tot een gezamenlijk standpunt over de toekomstige huisvesting van de ABG-organisatie. De volgende stap wordt gezet als stap 2 geheel en in positieve zin is afgerond. Dat hebben de drie gemeenteraden en het ABG-bestuur met elkaar afgesproken.

Nico van Mourik
Voor Nico van Mourik zijn gemeentelijke samenwerkingsverbanden bekend terrein. Hij adviseerde als gemeentesecretaris en griffier de gemeente Breda hierover, was van 2010 tot 2017 algemeen directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en is van 2017 tot zijn pensionering eind deze maand algemeen directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.