Het is al jarenlang bekend dat de bewoners van de wijk Rijen-Oost gebukt gaan onder de wateroverlast bij extreme weersomstandigheden en veel hinder en zelfs schade van worteldruk in hun straten. Reconstructie van dit deel van de wijk is daarom noodzakelijk. Samen met bewoners worden plannen uitgewerkt om de straten, duurzamer en klimaatbestendig te maken. Maar ook veiliger voor voetgangers en fietsers. De voorbereiding, ontwerp en uitvoeringsfase heeft een lange looptijd.

Om te voorkomen dat deze wijk wateroverlast ervaart is een hoge prioriteit gegeven om snel acties uit te zetten. VVD Gilze-Rijen is dan ook tevreden dat extra geld is vrijgemaakt voor tijdelijke maatregelen om de wateroverlast te verkleinen. Het gaat hier om gerichte maatregelen in het laagstgelegen deel van de wijk Rijen-Oost. Het overtollige water moet snel de wijk uit kunnen stromen richting een beek en naar het achterliggende gebied aan de oostkant van de wijk.

VVD fractievoorzitter Hans Rutten : ” Voor de fractie van de VVD was het belangrijk om vooruitlopend op de herinrichting van Rijen-Oost het wateroverlast aan te pakken. Daarbij is begonnen in de Sporkt. Jammer dat er vertraging is ontstaan door het plotselinge winterse weer van de laatste weken”.
De VVD Gilze-Rijen volgt nauwgezet de vorderingen in het uitwerken van de plannen voor de herinrichting van Rijen-Oost (Sterkenhoeve, Wouwerbroek, Breebroek, Zaaren, Doornbos, Riekevoort en de Mosselaar). Het is een hele uitdaging om met behoud van het groene karakter van deze wijk worteldruk en schade in de toekomst te voorkomen zonder dat (te) veel huidige bomen moeten worden gerooid. De aanwezigheid van bomen en struiken is een belangrijke randvoorwaarde om de biodiversiteit te behouden en mogelijk te verbeteren en een aangenaam woongebied te hebben. De VVD Gilze-Rijen hoopt op een spoedige afwikkeling van de 1e fase voor het aanpassen van straatprofielen om wateroverlast te voorkomen.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 / hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 / ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 / h.van.nistelrooij@ziggo.nl.